Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
GKS Olimpia Grudziądz
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1968 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1970 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1972 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1984 3 1 2 33.33% 1 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 1
1985 0 0 0 --- --- 2 0 2 0% 0 2 0 2 0% 0
1986 0 0 0 --- --- 4 1 3 25% 0.5 4 1 3 25% 0.5
1987 0 0 0 --- --- 13 2 11 15.38% 0.25 13 2 11 15.38% 0.25
1988 8 3 5 37.5% 0.75 22 5 17 22.73% 0.38 30 8 22 26.67% 0.47
1989 10 2 8 20% 0.33 33 13 20 39.39% 1 43 15 28 34.88% 0.79
1990 13 4 9 30.77% 0.67 34 7 27 20.59% 0.44 47 11 36 23.4% 0.5
1991 29 11 18 37.93% 1 26 8 18 30.77% 0.73 55 19 36 34.55% 0.86
1992 26 8 18 30.77% 0.62 42 16 26 38.1% 0.84 68 24 44 35.29% 0.75
1993 9 3 6 33.33% 0.75 68 36 32 52.94% 1.71 77 39 38 50.65% 1.56
1994 15 7 8 46.67% 0.78 56 23 33 41.07% 1.1 71 30 41 42.25% 1
1995 29 19 10 65.52% 2.38 38 18 20 47.37% 1.29 67 37 30 55.22% 1.68
1996 39 21 18 53.85% 1.75 33 24 9 72.73% 3 72 45 27 62.5% 2.25
1997 21 10 11 47.62% 1.43 22 14 8 63.64% 2.33 43 24 19 55.81% 1.85
1998 29 10 19 34.48% 0.83 15 7 8 46.67% 1 44 17 27 38.64% 0.89
1999 27 10 17 37.04% 0.77 25 12 13 48% 1.33 52 22 30 42.31% 1
2000 28 10 18 35.71% 0.67 42 17 25 40.48% 1 70 27 43 38.57% 0.84
2001 30 7 23 23.33% 0.47 40 13 27 32.5% 0.76 70 20 50 28.57% 0.63
2002 42 13 29 30.95% 0.68 5 0 5 0% 0 47 13 34 27.66% 0.54
2003 38 15 23 39.47% 0.83 1 0 1 0% 0 39 15 24 38.46% 0.79
2004 55 23 32 41.82% 1.1 7 1 6 14.29% 0.25 62 24 38 38.71% 0.96
2005 22 6 16 27.27% 0.6 4 0 4 0% 0 26 6 20 23.08% 0.5
2006 22 9 13 40.91% 1 3 0 3 0% 0 25 9 16 36% 0.82
2007 23 8 15 34.78% 0.89 0 0 0 --- --- 23 8 15 34.78% 0.89
2008 41 19 22 46.34% 1.36 7 2 5 28.57% 0.5 48 21 27 43.75% 1.17
2009 49 16 33 32.65% 0.8 4 1 3 25% 0.5 53 17 36 32.08% 0.77
2010 63 22 41 34.92% 0.73 10 3 7 30% 0.75 73 25 48 34.25% 0.74
2011 62 29 33 46.77% 1.26 3 1 2 33.33% 0.5 65 30 35 46.15% 1.2
2012 38 13 25 34.21% 0.72 1 0 1 0% 0 39 13 26 33.33% 0.68
2013 44 13 31 29.55% 0.59 1 0 1 0% 0 45 13 32 28.89% 0.57
2014 12 4 8 33.33% 0.57 0 0 0 --- --- 12 4 8 33.33% 0.57
2015 35 12 23 34.29% 0.71 0 0 0 --- --- 35 12 23 34.29% 0.71
2016 71 36 35 50.7% 1.2 7 7 0 100% 1 78 43 35 55.13% 1.16
2017 95 48 47 50.53% 1.41 48 28 20 58.33% 1.75 143 76 67 53.15% 1.52
2018 91 37 54 40.66% 1.23 31 21 10 67.74% 2.1 122 58 64 47.54% 1.45
2019 103 65 38 63.11% 1.86 36 19 17 52.78% 1.58 139 84 55 60.43% 1.79
2020 29 23 6 79.31% 2.56 2 2 0 100% 2 31 25 6 80.65% 2.5
2021 18 14 4 77.78% 2.33 0 0 0 --- --- 18 14 4 77.78% 2.33
2022 5 5 0 100% 2.5 0 0 0 --- --- 5 5 0 100% 2.5
2023 38 22 16 57.89% 1.83 0 0 0 --- --- 38 22 16 57.89% 1.83
2024 15 7 8 46.67% 1.4 0 0 0 --- --- 15 7 8 46.67% 1.4
RAZEM 1327 585 742 44.08% 1.09 685 301 384 43.94% 1.08 2012 886 1126 44.04% 1.08


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 24 1 23 4.17% 0.07 57 22 35 38.6% 0.85 81 23 58 28.4% 0.56
MP Młodzieży 63 21 42 33.33% 0.81 50 25 25 50% 1.47 113 46 67 40.71% 1.07
MP Juniorów 167 72 95 43.11% 1.09 139 61 78 43.88% 1.09 306 133 173 43.46% 1.09
MP Juniorów Młodszych 144 67 77 46.53% 1.14 143 52 91 36.36% 0.87 287 119 168 41.46% 1
MP Młodzików 77 39 38 50.65% 1.44 116 52 64 44.83% 1.16 193 91 102 47.15% 1.26
selekcyjne 576 222 354 38.54% 0.89 81 28 53 34.57% 0.76 657 250 407 38.05% 0.87
mistrzowskie inne 15 7 8 46.67% 1.4 4 2 2 50% 2 19 9 10 47.37% 1.5
towarzyskie 261 156 105 59.77% 1.7 95 59 36 62.11% 1.64 356 215 141 60.39% 1.68
RAZEM 1327 585 742 44.08% 1.09 685 301 384 43.94% 1.08 2012 886 1126 44.04% 1.08Polityka prywatności Judostat.pl