Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS AZS AWF Katowice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1983 1 0 1 0% 0 0 0 0 --- --- 1 0 1 0% 0
1984 4 2 2 50% 2 0 0 0 --- --- 4 2 2 50% 2
1986 1 0 1 0% 0 0 0 0 --- --- 1 0 1 0% 0
2011 11 3 8 27.27% 0.6 24 10 14 41.67% 1.11 35 13 22 37.14% 0.93
2012 25 15 10 60% 2.5 12 6 6 50% 1.5 37 21 16 56.76% 2.1
2013 74 47 27 63.51% 2.24 75 39 36 52% 1.63 149 86 63 57.72% 1.91
2014 39 21 18 53.85% 1.62 27 15 12 55.56% 1.5 66 36 30 54.55% 1.57
2015 98 60 38 61.22% 2.07 13 2 11 15.38% 0.33 111 62 49 55.86% 1.77
2016 205 135 70 65.85% 2.14 18 8 10 44.44% 0.8 223 143 80 64.13% 1.96
2017 115 71 44 61.74% 2.09 9 2 7 22.22% 0.5 124 73 51 58.87% 1.92
2018 121 69 52 57.02% 1.82 25 11 14 44% 1.57 146 80 66 54.79% 1.78
RAZEM 694 423 271 60.95% 2 203 93 110 45.81% 1.26 897 516 381 57.53% 1.8


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 182 124 58 68.13% 2.53 47 19 28 40.43% 1.12 229 143 86 62.45% 2.17
MP Młodzieży 37 28 9 75.68% 2.33 18 5 13 27.78% 0.71 55 33 22 60% 1.74
MP Juniorów 44 29 15 65.91% 2.07 10 4 6 40% 1.33 54 33 21 61.11% 1.94
MP Juniorów Młodszych 8 4 4 50% 1.33 5 3 2 60% 3 13 7 6 53.85% 1.75
MP Młodzików 6 3 3 50% 1.5 4 1 3 25% 0.5 10 4 6 40% 1
selekcyjne 411 234 177 56.93% 1.81 113 57 56 50.44% 1.5 524 291 233 55.53% 1.74
mistrzowskie inne 6 1 5 16.67% 0.5 5 4 1 80% 2 11 5 6 45.45% 1.25
towarzyskie 0 0 0 --- 0 1 0 1 0% 0 1 0 1 0% 0
RAZEM 694 423 271 60.95% 2 203 93 110 45.81% 1.26 897 516 381 57.53% 1.8Polityka prywatności Judostat.pl