Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
ZKS Gwardia Zielona Góra
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Tarkowski Marek * 100% 1 4 0
2 Ławniczek Remigiusz * 74.51% 13 38 13
3 Dudziewicz Arkadiusz 62.5% 6 15 9
4 Głuchowski Michał 61.11% 6 11 7
5 Gruszko Zdzisław 60% 1 3 2
6 Bagiński Ryszard 60% 1 3 2
7 Budner Helena 60% 2 3 2
8 Kopeć Andrzej * 52.63% 11 20 18
9 Brzeziński Marcin 50% 6 6 6
10 Bogucki Mariusz 50% 2 3 3
11 Jaruszewski Tomasz 50% 1 2 2
12 Medyński Ariel 50% 1 2 2
13 Błaszczyk Filip 50% 1 1 1
14 Stachowiak Rafał 45.45% 4 5 6
15 Kaliciak Maciej 42.86% 2 3 4
16 Gonerska Agnieszka 40% 3 4 6
17 Knobloch Robert 33.33% 2 2 4
18 Linke Agnieszka 33.33% 1 1 2
19 Mencel Marcin 30% 4 3 7
20 Cieszkowski Krzysztof 29.41% 11 5 12
21 B±kiewicz Danuta 25% 1 1 3
22 Brychcy Andrzej * 25% 3 1 3
23 Donat Agnieszka 0% 1 0 1
24 S±dkiewicz Iwona 0% 1 0 1
25 Marciniak Tomasz * 0% 1 0 1
26 Budner Danuta 0% 1 0 1
27 Sobociński Michał * 0% 1 0 1
28 Brykalski Norbert 0% 1 0 1
29 Karpiński Jarosław 0% 1 0 1
30 Siracka Katarzyna 0% 1 0 1
31 Juchniewicz Wojciech 0% 1 0 1
32 Tomiak Jacek 0% 1 0 1
33 Jodko Mirosław 0% 1 0 1
34 Jurczyk Piotr 0% 1 0 1
35 Gawerska Agnieszka 0% 1 0 1
36 Słuszniak Małgorzata 0% 1 0 1
37 Nowaczyński Michał * 0% 2 0 1
38 Lang Michał 0% 1 0 2
39 Zamęcki Maciej * 0% 1 0 2
40 Grala Ryszard 0% 1 0 2
41 Berger ? 0% 1 0 2
42 Brzeziński Mariusz 0% 1 0 2
43 Skiba Arleta 0% 1 0 2
44 Cieszkowski Rafał 0% 1 0 2
45 Hnatów Elżbieta 0% 1 0 2
46 Rasiński Rafał 0% 2 0 2
47 Tarutin Ewa 0% 2 0 4
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl