Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS 15 Krosno
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Irek Marcin * 100% 1 5 0
2 Irek Maciej * 80% 1 4 1
3 Porawska Małgorzata 75% 1 3 1
4 Aghajanyan Gurgen * 68.92% 17 51 23
5 Gunia Jagoda * 66.67% 17 44 22
6 Gaj Aleksandra * 63.49% 19 40 23
7 Wróbel Dawid 63.16% 5 12 7
8 Łętkowska Maria 63.01% 21 46 27
9 Wróbel Wiktor 57.89% 5 11 8
10 Chłap Jan 57.89% 5 11 8
11 Wojciechowski Michał 56.52% 7 13 10
12 Luba¶ Tomasz * 55.56% 3 5 4
13 Flejma Bolesław * 54.79% 23 40 33
14 Jamroga Agata 54.55% 4 6 5
15 Stodolak Julita 52.94% 5 9 8
16 Nycz Paweł 52.94% 6 9 8
17 Weis Nikoleta 51.72% 19 30 28
18 Golen Dawid 50% 4 5 5
19 Wierzganowska Katarzyna 50% 2 3 3
20 Sacha Anna 50% 1 2 2
21 Błażejowski Kajetan * 50% 2 2 2
22 Bęben Filip 50% 3 2 2
23 Kaniewski Robert 50% 1 1 1
24 Stodolak Paweł 47.06% 5 8 9
25 Malarska Dorota 42.86% 3 3 4
26 Eibin Katarzyna * 42.11% 6 8 11
27 Prejznar Jakub 33.33% 7 6 12
28 ¦leczka Ewa 33.33% 3 3 6
29 Wierdak Tomasz 33.33% 6 3 6
30 Tokarczyk Marzena 33.33% 1 1 2
31 Andrunik Damian 33.33% 1 1 2
32 Tomczak Piotr * 33.33% 1 1 2
33 Bednarz Anna 33.33% 2 1 2
34 Bieleń Marek * 30% 14 9 21
35 Błażejowski Karol * 28.57% 3 2 5
36 Aghajanyan Narek 28.57% 5 2 5
37 Urban Sylwia 25% 5 3 9
38 Gu¶piel Jakub 25% 2 1 3
39 Cie¶lik Kacper 22.22% 7 2 7
40 ¦wierk Paweł 20% 3 1 4
41 Dubniewicz Justyna 20% 3 1 4
42 Ustrobiński Sebastian 16.67% 3 1 5
43 Łętkowska Janina 0% 1 0 1
44 Landa Milena 0% 1 0 1
45 Jamroga Anita 0% 1 0 1
46 Czeczek Karolina 0% 1 0 1
47 Janowska Krystyna 0% 1 0 1
48 Hanus Anna 0% 1 0 1
49 Semczyszyn Agnieszka 0% 1 0 1
50 Domański Bartosz 0% 1 0 1
51 Prajzner Anna 0% 1 0 1
52 Kolasa Klaudia 0% 1 0 1
53 Szajna Agnieszka 0% 1 0 1
54 Wierzganowski Jacek 0% 1 0 1
55 Bieleń Marta 0% 1 0 1
56 Wierzganowski Jarosław 0% 1 0 1
57 Such Joanna 0% 1 0 1
58 Zwierdak Tomasz 0% 1 0 1
59 Staszewski Tomasz 0% 1 0 2
60 Niedziela Urszula 0% 1 0 2
61 Janik Gabriela 0% 1 0 2
62 Urbanek Paweł 0% 1 0 2
63 Pana¶ Dorota 0% 1 0 2
64 Krzostek Justyna 0% 1 0 2
65 Hanus Hanna 0% 1 0 2
66 Janowska Justyna 0% 1 0 2
67 Sobon Ewelina 0% 2 0 2
68 Makara Daniela 0% 2 0 2
69 Szeja Mikołaj 0% 2 0 2
70 Kordy¶ Aleksandra 0% 2 0 3
71 Stodolak Marek 0% 3 0 3
72 Nowak Weronika 0% 1 0 0
73 Gaj Aleksandra * 0% 1 0 0
74 Bednarz Joanna 0% 1 0 0
75 Weis Nicoleta 0% 1 0 0
76 Findysz Aleksander 0% 1 0 0
77 Pelczar Mateusz 0% 1 0 0
78 Ko¶ Zuzanna 0% 1 0 0
79 Krzysiuk Nadia 0% 1 0 0
80 Kowal Aleksandra 0% 2 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl