Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS 3 Piła
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Hantsev Lev 100% 5 16 0
2 Wyro¶lak Jan 100% 3 7 0
3 Bratkowska Zuzanna 100% 1 4 0
4 Przewozniak Michał 100% 1 4 0
5 Kozieł Klaudia 100% 1 4 0
6 Dolny Mateusz 100% 1 3 0
7 Dupla Kacper 100% 1 3 0
8 Wolańska Lena 100% 1 3 0
9 Bujnicki Wiktor 100% 1 2 0
10 Sikorski Jan 100% 1 2 0
11 Keivan Żenia 89.47% 6 17 2
12 Jopek Bartek 87.5% 4 7 1
13 Drygała Grzegorz 86.36% 7 19 3
14 Gęsicka Hanna 83.33% 5 10 2
15 Smolarz Igor 82.76% 8 24 5
16 Szlezak Olga 81.44% 29 79 18
17 Brzeski Maksymilian 80% 4 12 3
18 Ramanchyk Aliaksei 80% 1 4 1
19 Król Przemysław 78.95% 6 15 4
20 Jopek Aleksandra 77.78% 3 7 2
21 Szwemin Mateusz 74.58% 21 44 15
22 Furmanek Katarzyna * 72.22% 5 13 5
23 Wiszniewska Katarzyna 71.13% 54 138 56
24 Łoso¶ Roksana 69.23% 29 81 36
25 D±browski Nataniel 68.42% 7 13 6
26 Tuczyński Piotr 68% 16 34 16
27 Drzewiecki Tomasz 67.09% 45 106 52
28 Wiszniewska Katarzyna 66.67% 1 2 1
29 Lebiedziewicz Alan 66.67% 1 2 1
30 Ambroziak Tymon 66.67% 1 2 1
31 Bogdańska Zuzanna 66.67% 1 2 1
32 Skorupski Sebastian 66.67% 1 2 1
33 Rewers Daniel 64.29% 7 18 10
34 Kłos Miłosz 64.29% 10 18 10
35 Szymowołos Stanisław 64.29% 4 9 5
36 Sitek Alex 64.29% 5 9 5
37 Drygała Wojciech 62.5% 21 45 27
38 Barmuta-Krakowiak Arkadiusz 60.87% 9 14 9
39 Wawrzkiewicz Marek * 60.78% 32 62 40
40 Nitek Aleksander * 60.61% 11 20 13
41 Nawrocki Oskar 58.33% 4 7 5
42 Tuczyński Piotr 57.14% 3 4 3
43 Podemski Beniamin 55.04% 38 71 58
44 Wyro¶lak Gracjan 53.49% 25 46 40
45 Hantseva Sima 53.33% 5 8 7
46 Szlezak Agata 52% 26 39 36
47 Pazdaj Oskar 51.55% 31 50 47
48 Stępka Marta 50% 9 16 16
49 Janocha Filip 50% 9 16 16
50 Pigulewski Cezary 50% 1 4 4
51 Długosz Aleks 50% 2 3 3
52 Jopek Bartosz 50% 2 3 3
53 Kolman Adrian 50% 2 3 3
54 Stasiak Maksymilian 50% 1 2 2
55 Romanowska Hania 50% 1 2 2
56 Patlai Roman 50% 1 2 2
57 Paldaj Mateusz 50% 2 2 2
58 Brzyńska Martyna 50% 1 1 1
59 Słuszkiewicz Wojciech 50% 1 1 1
60 Barmuta Krakowiak Arkadiusz 50% 1 1 1
61 Małowicki Alan 50% 1 1 1
62 Lebiedziewicz Filip 50% 1 1 1
63 Lecki Ludwik 47.06% 6 8 9
64 Indyka Dawid 45.45% 3 5 6
65 Matuszczak Julia 44.44% 6 8 10
66 Grzegorczyk Filip 44.44% 3 4 5
67 WoĽniak Artur 43.59% 14 17 22
68 Lubońska Katarzyna 40.74% 10 11 16
69 Sicińska Joanna 40% 5 6 9
70 Pudłowski Jakub 39.13% 8 9 14
71 Jasłowski Igor 38.37% 31 33 53
72 Gadzińska Nadia 37.5% 2 3 5
73 Mielcarek Patryk 36.84% 8 7 12
74 Twardysko Patryk 33.33% 26 17 34
75 Suchomski Kacper 33.33% 7 5 10
76 Grochal Marek 33.33% 8 5 10
77 Mazurek Mateusz 33.33% 4 4 8
78 Gawroński Patryk 33.33% 5 4 8
79 Sikamder Sultan 33.33% 2 2 4
80 Grzegorczyk Daniel 33.33% 2 2 4
81 Kowalski Mikołaj 33.33% 1 1 2
82 Lajdych Paweł 33.33% 1 1 2
83 Kamiński Seweryn 33.33% 1 1 2
84 Szumna Ewa 33.33% 1 1 2
85 Pawłowski Amadeusz 33.33% 1 1 2
86 Skuza Amelia 33.33% 1 1 2
87 Kubi¶ Marcin 33.33% 1 1 2
88 Stretowicz Nykola 33.33% 1 1 2
89 Wysocki Jan 33.33% 1 1 2
90 Karp Filip 33.33% 1 1 2
91 Krakowiak Arkadiusz 33.33% 1 1 2
92 Szczap Patrycja 33.33% 2 1 2
93 Szymanowski Jakub 32.26% 12 10 21
94 Duljasz Aleksander 32.08% 20 17 36
95 Małowicki Alan 32% 13 8 17
96 Ję¶ko-Białek Szymon 30.77% 17 12 27
97 Serwatka Jakub 30.3% 18 10 23
98 Janocha Natalia 30% 13 9 21
99 Pińkowski Maciej 28.57% 2 2 5
100 Łajdych Paweł 26.67% 5 4 11
101 Tymiec Maciej 25.81% 18 8 23
102 Cebieniak Oliwia 25.45% 19 14 41
103 Thom Hubrt 25% 4 3 9
104 Wolański Dominik 25% 1 1 3
105 Leontew ¦viatosław 25% 1 1 3
106 D±browski Nataniel 25% 1 1 3
107 Kozieł Wojciech 25% 2 1 3
108 Pazdaj Mateusz 24.14% 16 7 22
109 Szymowołos Jan 23.08% 4 3 10
110 Piotrowska Magdalena 23.08% 6 3 10
111 Kusa Piotr 23.08% 8 3 10
112 Kuliczkowski Natan 22.22% 3 2 7
113 Huryn Grzegorz 18.75% 4 3 13
114 Dolny Ignacy 16.67% 4 2 10
115 Józefek Piotr 16.67% 3 1 5
116 Wilczyńska Joanna 14.29% 3 1 6
117 Wi¶niewski Karol 12.5% 4 1 7
118 Jaworski Grzegorz 11.76% 6 2 15
119 Piszczek Maciej 11.76% 12 2 15
120 Rymanowski Kamil 0% 1 0 1
121 Zielonka Żaklina 0% 1 0 1
122 Pawłowski Damian 0% 1 0 1
123 Zaj±c Jakub 0% 1 0 1
124 Wcisło Magdalena 0% 1 0 1
125 Guła Mateusz 0% 1 0 2
126 Mazurek Katarzyna 0% 1 0 2
127 Wojtas Alan 0% 1 0 2
128 Kowalski Mateusz 0% 1 0 2
129 Pozorski Julian * 0% 1 0 2
130 Winiarska Julia 0% 1 0 2
131 Stachowska Antonina 0% 1 0 2
132 Cie¶lińska Martyna 0% 1 0 2
133 Kowalczyk Patryk 0% 1 0 2
134 Stodolski Tomasz 0% 2 0 2
135 Suchomski Kamil 0% 2 0 2
136 Jasłowski Oskar 0% 2 0 2
137 Wysocki Jan 0% 1 0 3
138 Pluta Piotr 0% 1 0 3
139 Cyganowska Natalia 0% 1 0 3
140 Pluta Paweł 0% 1 0 3
141 Parecki Mateusz 0% 1 0 3
142 Szymowołos Elżbieta 0% 1 0 3
143 Bekierska Helena 0% 1 0 3
144 Szumilas Paulina 0% 1 0 3
145 Pawlak Witold 0% 1 0 4
146 Ignaciuk Sebastian 0% 1 0 4
147 Walawski Dominik 0% 1 0 4
148 Kantowicz Hubert * 0% 1 0 4
149 Wi¶niewski Dominik 0% 5 0 6
150 Cebieniak Błażej 0% 3 0 7
151 Fafiński Jakub 0% 7 0 8
152 Żywiecki Tymoteusz 0% 4 0 9
153 Radzimski Leon 0% 5 0 12
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl