Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Judo-Kano Płock
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 SMOLIŃSKI ANTONI 100% 1 3 0
2 Bańka Bartosz 100% 1 2 0
3 Gabarski Jakub 80% 1 4 1
4 Cempura Bartosz 77.78% 2 7 2
5 Starzyńska Lukrecja 66.67% 1 2 1
6 BRULIŃSKI FILIP 55.56% 2 5 4
7 PRZYBYLIŃSKI SERGIUSZ 55.56% 3 5 4
8 SHMAHLIUK ILLIA 50% 1 2 2
9 Smoliński Aleksander 50% 1 2 2
10 ŁABIŃSKI KONRAD 50% 1 2 2
11 CEMPURA BARTOSZ 50% 1 1 1
12 Cieślak Patryk 40% 2 2 3
13 Jarosiński Leszek 40% 2 2 3
14 Stankiewicz Igor 37.5% 3 3 5
15 Piórkowska Marika 36.36% 4 4 7
16 Giersz Andżelika * 35.71% 5 5 9
17 Charkowski Maciej 33.33% 4 3 6
18 Giersz Andżelika 33.33% 1 1 2
19 Szatkowski Marcel 33.33% 1 1 2
20 Bogdański Marcin 33.33% 1 1 2
21 BRULIŃSKA LENA 33.33% 1 1 2
22 Bogucki Patryk * 33.33% 1 1 2
23 Chudzicki Marceli 33.33% 1 1 2
24 KUCZMA DARIUSZ 33.33% 1 1 2
25 Berkowska Natalia 30% 4 3 7
26 Bazanowicz Hubert 25% 5 3 9
27 MARUSZAK SYLWESTER 25% 3 2 6
28 Pochodaj Ilona 25% 4 2 6
29 Kęsicka Julia 25% 2 1 3
30 BITKOWSKI RAFAŁ 22.22% 3 2 7
31 IGIELSKI FILIP 20% 2 1 4
32 Soliwoda Andżelika 20% 3 1 4
33 Smorzewski Łukasz * 18.75% 7 3 13
34 Smorzewska Dorota * 18.18% 5 2 9
35 Kania Klaudia 16.67% 5 2 10
36 PAJEWSKI FRAŃCISZEK 12.5% 4 1 7
37 Romejko Paweł 11.11% 3 1 8
38 Pankowski Dawid 0% 1 0 1
39 Pianowski Paweł * 0% 1 0 1
40 Rosiński Michał 0% 1 0 1
41 Wiśniewski Adam 0% 1 0 1
42 Romejko Paweł 0% 1 0 1
43 Ciesielski Paweł 0% 1 0 1
44 Borkowski Piotr 0% 1 0 1
45 Reda Julia 0% 1 0 1
46 Lewandowska Marta 0% 1 0 1
47 Maciejewska Dagmara 0% 1 0 1
48 JASIŃSKA AMELIA 0% 1 0 2
49 Ćwiklińska Karina 0% 1 0 2
50 Korpowska Patrycja 0% 1 0 2
51 Antoszewski Wiktor 0% 2 0 2
52 Trybuchowska Oliwia 0% 2 0 4
53 Baran Marcin 0% 2 0 4
54 SZARSZEWSKI TOMEK 0% 2 0 4
55 Szarszewski Krzysztof 0% 2 0 4
56 Galas Wiktor 0% 2 0 5
57 BITKOWSKI MICHAŁ 0% 3 0 7
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl