Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
GKS Żukowo
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Kotłowski Jan * 100% 2 7 0
2 Pieczykolan Oliwia 100% 1 5 0
3 Cybula Artur 100% 2 4 0
4 Wolowski Adam 100% 1 2 0
5 Urbański Kacper 83.33% 1 5 1
6 Wilkowski Alan 80% 2 8 2
7 D±browski Igor 75% 1 3 1
8 Kowalonek Błażej 75% 1 3 1
9 Polikauskaite Ruta 75% 1 3 1
10 Maćko Aleksandra 75% 1 3 1
11 Grotha Szymon 75% 2 3 1
12 Formela Anita * 68.37% 30 67 31
13 Pilarski Maksymilian 66.67% 2 4 2
14 Małycha Zofia 66.67% 1 2 1
15 Macko Kamil 66.67% 1 2 1
16 Wilczewska Marta 66.67% 2 2 1
17 Pieczykolan Zuzanna 60% 1 3 2
18 Szyszko Nikodem 57.14% 3 4 3
19 Kurszewski Marcin 50% 1 2 2
20 Gajewska Karina 50% 2 2 2
21 Skierka Bartek 50% 1 1 1
22 Jabłoński Wojciech 50% 1 1 1
23 Mikołajczyk Małgorzata 50% 1 1 1
24 Butowski Dominik 50% 2 1 1
25 Rychert Kamila * 45.16% 10 14 17
26 Kismanowski Krystian 40% 2 2 3
27 Dampc Mateusz * 33.33% 11 8 16
28 Grzenkowitz Daniel 33.33% 1 1 2
29 Hirsz Dawid 33.33% 1 1 2
30 Butowski Franciszek 33.33% 1 1 2
31 Mikołajczyk Małgorzata 33.33% 1 1 2
32 Macko Aleksandra 33.33% 1 1 2
33 Wieczorkowski Antoni 33.33% 1 1 2
34 Karulnik Rostislav 33.33% 1 1 2
35 Młyńska Anna 33.33% 1 1 2
36 Krenke Malwina 33.33% 1 1 2
37 Kowalonek Patryk 33.33% 1 1 2
38 Smykowska Aleksandra 33.33% 2 1 2
39 Kisiela Natalia 25% 1 1 3
40 Hopa Bartosz 25% 3 1 3
41 Wilczewska Julia 20% 2 1 4
42 Resemann Sandra 20% 2 1 4
43 Drewa Marcel 0% 1 0 1
44 Borowicz Marcin 0% 1 0 1
45 Bosz Nikola 0% 1 0 1
46 Szulc Emilia 0% 1 0 1
47 Glac Kacper 0% 1 0 1
48 Plichta Antoni 0% 1 0 1
49 Zblewski Dominik 0% 1 0 1
50 Leleń Amelia 0% 1 0 1
51 Smykowski Artur 0% 2 0 1
52 Małycha Maria 0% 1 0 2
53 Tutkowski Andrzej 0% 1 0 2
54 Wojda Piotr 0% 1 0 2
55 Bieszk-Castillo Angelika 0% 1 0 2
56 Rychert Przemysław 0% 1 0 2
57 Małycha Stanisław 0% 1 0 2
58 Halata Joachim 0% 1 0 2
59 Marszałkowski Sebastian 0% 1 0 3
60 Rychert Marta 0% 1 0 3
61 Drewa Agata 0% 1 0 3
62 Brzeski Nikodem 0% 1 0 3
63 Skretowski Mikołaj 0% 1 0 3
64 Bigos Mateusz 0% 1 0 3
65 Rychert Patryk 0% 3 0 3
66 Reszkiewicz Alicja 0% 1 0 4
67 Czerski Filip 0% 1 0 4
68 Radko Łukasz 0% 1 0 4
69 Krenke Oskar 0% 1 0 4
70 Raszkiewicz Łukasz 0% 2 0 4
71 Nadstawna Agata 0% 1 0 0
72 Hyrzyński Piotr 0% 1 0 0
73 Wójtowicz Maksymilian 0% 1 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl