Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Feniks Bytom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Rotuski Mateusz 100% 1 5 0
2 Szymczuk Tytus 83.33% 1 5 1
3 Stasiewicz Błażej 75% 1 3 1
4 Wysocki Wojciech 71.43% 3 10 4
5 Dybała Michał 71.43% 5 5 2
6 Wysocki Łukasz 70.79% 28 63 26
7 Szcze¶niak Igor 66.67% 1 2 1
8 Mi¶ Łukasz 66.67% 1 2 1
9 Dybała Marek 63.64% 6 7 4
10 Wi¶niewski Dawid 62.5% 2 5 3
11 Pietrzak Klaudia 59.63% 35 65 44
12 Klabis Mikołaj 57.14% 4 4 3
13 Nieswiec Kacper 54.55% 4 6 5
14 Byczek Filip 53.85% 4 7 6
15 Szcze¶niak Błażej 50% 2 3 3
16 ¦mitkowski Wojciech 50% 2 3 3
17 Watoła Mateusz 50% 1 2 2
18 Goraj Miłosz 45.45% 4 5 6
19 Haręża Kamil 44% 10 11 14
20 Malcharczyk Miriam 43.18% 31 38 50
21 Popielarz Dominik 41.67% 23 20 28
22 Marciniak Wiktoria * 38.1% 15 16 26
23 Toporek Filip 37.5% 4 3 5
24 Maciejewska Aleksandra 35% 12 7 13
25 Boufał Jakub 33.33% 1 1 2
26 Drożeński Maciej 33.33% 1 1 2
27 Skoczylas Szymon 33.33% 1 1 2
28 Gajdamakin Kaja 29.55% 19 13 31
29 Kurzawski Mateusz 25% 9 4 12
30 Bartnik Nikodem 25% 3 1 3
31 Moskal Patryk 23.53% 12 4 13
32 Konieczny Mateusz 20% 3 1 4
33 Nieswiec Julia 11.11% 6 1 8
34 Toporek Tymon 0% 1 0 1
35 B±bka Filip 0% 1 0 1
36 Wilman Jakub 0% 1 0 1
37 Korpak Wiktor 0% 1 0 1
38 Tarnowski Filip 0% 1 0 1
39 Krawczyk Rafał 0% 1 0 1
40 Prajsner Szymon 0% 2 0 1
41 Przyłudzki Adam 0% 1 0 2
42 Laksa Bartosz 0% 1 0 2
43 Lis Patryk 0% 1 0 2
44 Breitkopf Natalia 0% 1 0 2
45 Tylus Jakub 0% 1 0 2
46 Toporek Filip 0% 2 0 2
47 Laksa Damian 0% 1 0 4
48 Domachowska Nela 0% 3 0 5
49 Groszek Siemowit 0% 1 0 0
50 Opiełka Agata 0% 1 0 0
51 Róża Oliwier 0% 1 0 0
52 Smitkowski Wojciech 0% 1 0 0
53 Cisowski Jakub 0% 1 0 0
54 Lasota Sebastian 0% 3 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl