Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Maksymow Beata * 96.34% 24 79 3
2 Rządkowska Ewelina * 93.18% 12 41 3
3 Żemła-Krajewska Anna 86.3% 18 63 10
4 Jachnicka Dominika * 83.33% 1 5 1
5 Kasperkiewicz Romana 82.69% 13 43 9
6 Poznański Artur 80% 2 4 1
7 Kutyła Oliwia 78.57% 7 22 6
8 Chruścicka Sylwia * 77.66% 23 73 21
9 Patrzyk Liliana 75% 1 3 1
10 Iciek Mieczysław 75% 1 3 1
11 Żemła Paulina 72.6% 19 53 20
12 Kubas Marcin 72.15% 19 57 22
13 Bednarz Bożena 71.43% 3 10 4
14 Łagut Marta 71.43% 2 5 2
15 Nowak Patryk * 70.59% 21 60 25
16 Wawro Marta 70.49% 20 43 18
17 Zykubek Dawid 70.41% 23 69 29
18 Godek Patryk * 70% 12 28 12
19 Troska Robert 70% 4 7 3
20 Ferenc Łukasz * 68% 14 34 16
21 Piątkowska Grażyna 67.86% 8 19 9
22 Langiewicz Aleksandra * 67.44% 23 58 28
23 Ślusarz Norbert 66.67% 13 26 13
24 Świerzy Bronisław 66.67% 2 6 3
25 Garus Jakub 66.67% 2 6 3
26 Garcorz Katarzyna 66.67% 2 6 3
27 Duszyńska Magdalena * 66.67% 2 4 2
28 Łagut Magdalena 66.67% 2 4 2
29 Łowczyk Krzysztof 66.67% 1 2 1
30 Jaworska Katarzyna 66.67% 1 2 1
31 Krawczyk Weronika 66.35% 29 69 35
32 Staszewska Beata 65.52% 9 19 10
33 Wiktor Aleksandra 65% 6 13 7
34 Tąta Jagoda 64.29% 4 9 5
35 Moćkun Bartosz 63.64% 2 7 4
36 Sypniewski Grzegorz * 63.64% 3 7 4
37 Kolańska Anna 62.5% 2 5 3
38 Kubica Ryszard 61.45% 26 51 32
39 Matyja Maciej 61.11% 6 11 7
40 Matysik Marcin 61.02% 18 36 23
41 Połczyńska Monika 60.87% 6 14 9
42 Grzywacz Dominik * 60.68% 32 71 46
43 Sojak Łukasz 60% 2 6 4
44 Grzelak Andżelika 60% 2 6 4
45 Nowak Tomasz 60% 1 3 2
46 Kowalski Maciej 59.49% 25 47 32
47 Tarasek Renata 58.33% 6 14 10
48 Młynarska Dorota 57.69% 7 15 11
49 Nyklarz Przemysław * 57.41% 16 31 23
50 Przystał Ewa 57.14% 2 4 3
51 Wykner Sebastian 57.14% 3 4 3
52 Nyklarz Łukasz 55.56% 3 5 4
53 Drogowski Adam 55% 6 11 9
54 Galczak Marcin 54.55% 4 6 5
55 Rutecki Błażej 53.85% 3 7 6
56 Dudek Daniel 53.33% 10 16 14
57 Duszyńska Justyna * 53.33% 16 16 14
58 Sadowska Andżelika 53.33% 5 8 7
59 Onysk Oliwia 52.38% 7 11 10
60 Madej Przemysław 52.17% 11 12 11
61 Nowak Łukasz * 51.85% 12 14 13
62 Iwanicka Katarzyna * 50% 23 26 26
63 Piotrowska Natalia 50% 6 11 11
64 Kozera Marta 50% 10 9 9
65 Wiktor Patryk 50% 4 6 6
66 Czyż Michał 50% 3 5 5
67 Mazurek Lucyna 50% 2 4 4
68 Adynkiewicz Lucyna 50% 2 4 4
69 Płużyńska Józefa 50% 4 4 4
70 Wrzeszcz Maria 50% 2 3 3
71 Wojciuch Klaudia 50% 2 3 3
72 Rajmoniak Mariusz 50% 2 3 3
73 Orzeł Izabela 50% 1 2 2
74 Damijan Piotr 50% 1 2 2
75 Połczyński Krzysztof 50% 1 2 2
76 Lusztyn Leszek 50% 1 2 2
77 Borda Paweł 50% 1 2 2
78 Kostyra Bożena 50% 1 2 2
79 Zięba Krzysztof 50% 1 2 2
80 Grzelak Agnieszka 50% 1 2 2
81 Sadowska Agnieszka 50% 1 2 2
82 Potaczek Aneta 50% 2 2 2
83 Kozuba Urszula 50% 1 1 1
84 Buczek Iwona 50% 1 1 1
85 Dudek Damian 50% 1 1 1
86 Szombera Grażyna 50% 1 1 1
87 Kamecka Wiktoria 50% 1 1 1
88 Boberska Monika 50% 1 1 1
89 Śliwka Izabela 50% 1 1 1
90 Zeman Marcin 50% 1 1 1
91 Zalewska Żaneta 48.15% 9 13 14
92 Pielużek Joanna 48.15% 9 13 14
93 Kaliński Patryk 48.15% 10 13 14
94 Ujejski Szymon 47.5% 14 19 21
95 Hetman Rafał 45.83% 10 11 13
96 Drogowski Artur * 45.33% 25 34 41
97 Kołaczyk Konrad 44.12% 12 15 19
98 Marzewski Artur 44% 10 11 14
99 Pacześny Beata 42.86% 5 6 8
100 Dąbrowska Alicja 42.86% 2 3 4
101 Mieczkowska Grażyna 42.86% 2 3 4
102 Siersiecka Joanna 42.86% 2 3 4
103 Kajstura Marcin 41.67% 6 5 7
104 Gawełczyk Agata 41.18% 10 7 10
105 Chmieliński Grzegorz 40% 6 6 9
106 Kejstura Marcin 40% 2 2 3
107 Mądrak Mariusz 40% 2 2 3
108 Dudek Dawid 40% 2 2 3
109 Wojtowicz Wioletta 40% 2 2 3
110 Rządkowska Sylwia 40% 7 2 3
111 Karkoszka Monika * 38.46% 16 20 32
112 Kazoń Dominika 38.46% 6 5 8
113 Matera Piotr 37.5% 14 9 15
114 Szefer Szymon 36.36% 8 8 14
115 Kaczyńska Magdalena 36.36% 5 4 7
116 Wasilewicz Adrianna * 35.56% 14 16 29
117 Sokor Nikola 35% 8 7 13
118 Wawro Judyta * 33.96% 22 18 35
119 Kowalski Szymon 33.33% 31 20 40
120 Błacha Mateusz 33.33% 8 5 10
121 Konat Sławomir 33.33% 2 2 4
122 Radlak Robert 33.33% 2 2 4
123 Urbaniak Agata 33.33% 3 2 4
124 Butura Jolanta 33.33% 3 2 4
125 Stawiak Katarzyna 33.33% 3 2 4
126 Czupryńska Joanna 33.33% 3 2 4
127 Boryniak Oskar 33.33% 3 2 4
128 Młynarska Monika 33.33% 1 1 2
129 Michewicz Katarzyna 33.33% 1 1 2
130 Matuszak Jolanta 33.33% 1 1 2
131 Szot Anna 33.33% 1 1 2
132 Kostrzewska Anna 33.33% 1 1 2
133 Suski Tomasz 33.33% 1 1 2
134 Jamry Katarzyna 33.33% 1 1 2
135 Witek Tomasz 33.33% 2 1 2
136 Grzywacz Konrad 33.33% 2 1 2
137 Kąkol Janusz 33.33% 2 1 2
138 Mączyński Rafał 32.14% 45 36 76
139 Szefer Jonatan 28.57% 8 4 10
140 Olbrich Stanisław 28.57% 4 2 5
141 Orszulik Dominik 28.57% 5 2 5
142 Górnik Patrycja 28.21% 16 11 28
143 Gębalczyk Sebastian 26.32% 9 5 14
144 Kaczorowski Marcin 25% 4 2 6
145 Telega Jolanta 25% 5 2 6
146 Domański Marcin * 25% 2 1 3
147 Śmiech Karolina 25% 2 1 3
148 Krogul Malwina 25% 2 1 3
149 Bełcik Oskar 22.22% 4 2 7
150 Jamry Agnieszka 22.22% 5 2 7
151 Grzywacz Karina 20% 7 3 12
152 Pustelnik Paweł 20% 2 1 4
153 Dąbrowska Emilia 20% 2 1 4
154 Riabowski Konrad 19.35% 16 6 25
155 Wysmoliński Mariusz 16.67% 5 1 5
156 Bębenek Marcin 0% 1 0 1
157 Buturka Jolanta 0% 1 0 1
158 Sułowski Krystian 0% 1 0 1
159 Grabowska Aleksandra 0% 1 0 1
160 Krajewska Małgorzata 0% 1 0 1
161 Kowal Ewa * 0% 1 0 1
162 Milczarek Anna 0% 1 0 1
163 ? * 0% 1 0 1
164 Jamry Paweł 0% 1 0 1
165 Grzywacz Dawid 0% 1 0 1
166 Wojciuch Estera 0% 1 0 1
167 Nyklarz Sebastian 0% 1 0 1
168 Barchański Mateusz 0% 1 0 1
169 Ślązak Izabela 0% 1 0 1
170 Staszewski Andrzej 0% 1 0 1
171 Jelonek Jerzy 0% 1 0 1
172 Kamińska Ewa 0% 1 0 1
173 Tecmier Radosław 0% 1 0 1
174 Kwake J. 0% 1 0 1
175 Grabowska Olga 0% 2 0 1
176 Cecot Ryszard 0% 2 0 1
177 Mitko Dariusz 0% 1 0 2
178 Jędrusiak Agnieszka 0% 1 0 2
179 Wójtowicz Dorota 0% 1 0 2
180 ? * 0% 1 0 2
181 Jędrysiak Edyta 0% 1 0 2
182 Dziadkowiec Tomasz 0% 1 0 2
183 Duszyński Paweł 0% 1 0 2
184 Uszakiewicz Klaudia 0% 1 0 2
185 Bobrowicz Monika 0% 1 0 2
186 Cholcha Małgorzata 0% 1 0 2
187 Kojstura Anna 0% 1 0 2
188 Grabek Iwona 0% 1 0 2
189 Karkoszka Monika 0% 1 0 3
190 Kazoń Monika 0% 2 0 3
191 Wiejak Zbigniew 0% 2 0 3
192 Rejbich Iwona 0% 2 0 3
193 Filipczyk Wiktor 0% 3 0 3
194 Hernacka Marta * 0% 2 0 4
195 Januchta Katarzyna 0% 2 0 4
196 Wierzbicka Joanna 0% 3 0 4
197 Janoszek Jakub 0% 3 0 5
198 Boryniak Patryk 0% 5 0 6
199 Szerma Zbigniew 0% 1 0 0
200 Kowalewski Jan * 0% 1 0 0
201 Pawełczyk Agata 0% 1 0 0
202 Rosiński Maciej 0% 1 0 0
203 Kwiatek Waldemar 0% 1 0 0
204 Radlak Sylwia 0% 1 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl