Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Walendzewicz Mariusz 100% 1 3 0
2 Walendzewicz Mariusz 100% 1 2 0
3 Czupryna Krzysztof 100% 1 2 0
4 Kuczera Piotr 95.65% 6 22 1
5 Borowska Anna 84.21% 5 16 3
6 Kejza Paweł 60.71% 10 17 11
7 Andrzejewski Bartosz * 60% 2 6 4
8 Komarek Zuzanna 47.06% 5 8 9
9 Wala Łukasz 44.44% 6 8 10
10 Kuczera Wioletta 38.1% 7 8 13
11 Rawiak Andrzej 33.33% 4 4 8
12 Marzec Jakub 0% 2 0 2
13 Stachowska Patrycja 0% 2 0 4
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl