Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS AZS AWF Katowice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Mrówczyński Wiktor 88.24% 7 30 4
2 Garbacik Bartłomiej 88.24% 10 30 4
3 Tchórzewski Cezary 87.5% 3 14 2
4 Wawrzyczek Patryk 84.38% 8 27 5
5 Wala Adrian 81.82% 6 18 4
6 Kubieniec Jakub 81.4% 11 35 8
7 Korfanty Magdalena 75% 4 9 3
8 Kubieniec Michał 70% 2 7 3
9 Brysz Jacek 69.49% 14 41 18
10 Brysz Adam 69.35% 14 43 19
11 Wawrzyczek Paweł 69.09% 13 38 17
12 Ciechomski Patryk 68.75% 4 11 5
13 Szołtysek Filip 62.5% 13 25 15
14 Wolny Oliwia 61.9% 6 13 8
15 Hulin Karolina 61.54% 4 8 5
16 Niedźwiedź Agnieszka 56.52% 7 13 10
17 Bezrączko Agnieszka 54.55% 7 12 10
18 Kurtyka Paweł 52.94% 6 9 8
19 Kowalski Fabian 50.94% 18 27 26
20 Rycak Mateusz 50% 2 3 3
21 Hutniczak Mariusz 50% 1 2 2
22 Kocima Filip 47.62% 6 10 11
23 Salisz Mateusz 47.37% 12 18 20
24 Kaps Agnieszka 46.34% 13 19 22
25 Grzywacz Dominik 44.44% 7 8 10
26 Petryka Igor 42.86% 5 6 8
27 Duszyńska Magdalena 42.86% 3 3 4
28 Konopka Aleksandra 35.29% 12 12 22
29 Koźlik Franciszek 33.33% 1 1 2
30 Szarek Piotr 28.57% 10 6 15
31 Chrapkiewicz Marek 27.78% 8 5 13
32 Ryguła Paweł 25.71% 18 9 26
33 Księżyk Julia 25% 3 2 6
34 Czakańska Luiza 25% 4 2 6
35 Makowski Grzegorz 0% 1 0 1
36 Rządkowska Ewelina 0% 1 0 1
37 Szepielak Robert 0% 1 0 1
38 Czarski Przemysław 0% 1 0 2
39 Szumilas Karolina * 0% 1 0 2
40 Salisz Mariusz 0% 5 0 9
41 Białecki Ernest 0% 4 0 10
42 Von buccow Mercedes 0% 6 0 11
43 Koźlik Franciszek 0% 1 0 0
44 Antoniewicz Julia 0% 1 0 0
45 Starczyńska Zuzanna 0% 2 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl