Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
uks tomita elbląg
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. VI Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci-U14 Sochaczew 15.09.2019 1 0 1
2. Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 1 0 1
3. Turniej Małego Mistrza U11 Warszawa 25.02.2018 1 0 1
4. Turniej Małego Mistrza U13 Warszawa 25.02.2018 1 0 1
5. XXVII Turniej Judo im. A. Reitera U13 Gdańsk 18-19.11.2017 4 0 4
6. XXVII Turniej Judo im. A. Reitera U11 Gdańsk 18-19.11.2017 1 0 1

Polityka prywatności Judostat.pl