Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Uks Olmpia Judo Elbląg Elbląg
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. IX Mini Judo Cup - IV Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U10 (2014-2015) Bydgoszcz 25.11.2023 2 1 3
2. IX Mini Judo Cup - IV Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U14 (2010-2011) Bydgoszcz 25.11.2023 1 5 6
3. IX Mini Judo Cup - IV Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U12 (2012-2013) Bydgoszcz 25.11.2023 3 2 5
4. Turniej Dzieci i Młodzików Kowala U11(2013-2014) Kowala 30.09.2023 16 7 23
5. Turniej Dzieci i Młodzików Kowala U13(2011-2012) Kowala 30.09.2023 8 4 12
6. Turniej Dzieci i Młodzików Kowala U15(2009-2010) Kowala 30.09.2023 2 7 9
7. Turniej Dzieci i Młodzików Kowala U9(2015-2016) początkujący Kowala 30.09.2023 4 0 4
8. X Ogólnopolski Turniej Judo U15 (2009-2010) Błonie 18.03.2023 1 4 5
9. X Ogólnopolski Turniej Judo U13 (2011-2012) Błonie 18.03.2023 5 4 9
10. VIII Mini Judo Cup - III Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U10 (2013-2014) Bydgoszcz 26.11.2022 6 4 10
11. VIII Mini Judo Cup - III Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U14 (2009-2010) Bydgoszcz 26.11.2022 2 5 7
12. VIII Mini Judo Cup - III Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U12 (2011-2012) Bydgoszcz 26.11.2022 4 2 6
13. Ikizama Judo Cup V U10 Piaseczno 06.03.2022 15 3 18
14. Ikizama Judo Cup V U14 Piaseczno 06.03.2022 0 4 4
15. Ikizama Judo Cup V U12 Piaseczno 06.03.2022 10 3 13
16. Ikizama Judo Cup V U16 Piaseczno 06.03.2022 3 1 4
17. VII Mini Judo Cup U10 (2012-2013) Bydgoszcz 13.11.2021 16 8 24
18. VII Mini Judo Cup U14 (2008-2009) Bydgoszcz 13.11.2021 0 1 1
19. VII Mini Judo Cup U12 (2010-2011) Bydgoszcz 13.11.2021 3 6 9
20. Orkan Judo Cup 7 U142 (2010-2011) Sochaczew 02.10.2021 5 5 10
21. Orkan Judo Cup 7 U14 (2008-2009) Sochaczew 02.10.2021 3 0 3
22. Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U12 2010-2011 Kowala 18.09.2021 4 2 6
23. Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U16 2006-2007 Kowala 18.09.2021 5 1 6
24. Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U14 2008-2009 Kowala 18.09.2021 1 2 3
25. Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U10 2012-2013 Kowala 18.09.2021 7 4 11

Polityka prywatności Judostat.pl