Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Junior Lipno
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U15 (2010-2011) Lipno 15.06.2024 4 1 5
2. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U7 (2018-2019) Lipno 15.06.2024 8 3 11
3. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U9 (2016-2017) Lipno 15.06.2024 12 0 12
4. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U11 (2014-2015) Lipno 15.06.2024 11 1 12
5. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U13 (2012-2013) Lipno 15.06.2024 5 0 5
6. Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej U9 (2016, 2017) Poznań 20.04.2024 6 0 6
7. Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej U11 (2014, 2015) Poznań 20.04.2024 9 0 9
8. Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej U13 (2012, 2013) Poznań 20.04.2024 3 0 3
9. Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej U15 (2009, 2010, 2011) Poznań 20.04.2024 2 1 3
10. XI Ogólnopolski Turniej Dzieci U9 (2016-2017) Rychwał 06.04.2024 6 1 7
11. XI Ogólnopolski Turniej Dzieci U13 (2012-2013) Rychwał 06.04.2024 3 0 3
12. XI Ogólnopolski Turniej Dzieci U11 (2014-2015) Rychwał 06.04.2024 3 0 3
13. XX Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U11 (2014-2015) Kaczory 09.03.2024 7 0 7
14. XX Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U13 (2012-2013) Kaczory 09.03.2024 3 0 3
15. XX Ogólnopolski Turniej  Judo Młodzików U15 (2010-2011) Kaczory 09.03.2024 2 1 3
16. Eliminacje Regionu III do OOM 2024 Juniorów/ek Młodszych Poznań 08.03.2024 2 2 4
17. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U15 (2010-2011) Komorniki k/Poznania 14.01.2024 2 1 3
18. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U18 (2007-2009) Komorniki k/Poznania 14.01.2024 2 2 4
19. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U21 (2004-2006) Komorniki k/Poznania 14.01.2024 2 2 4
20. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U9 (2016-2017) Komorniki k/Poznania 13.01.2024 3 0 3
21. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U11 (2014-2015) Komorniki k/Poznania 13.01.2024 10 0 10
22. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U13 (2012-2013) Komorniki k/Poznania 13.01.2024 4 0 4
23. Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci U9 (2015-2016) Poznań 09.12.2023 5 0 5
24. Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci U11 (2013-2014) Poznań 09.12.2023 1 0 1
25. Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci U13 (2011-2012) Poznań 09.12.2023 1 0 1
26. Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci U15 (2009-2010) Poznań 09.12.2023 2 0 2
27. Otwarty Mazowiecki Turniej Judo U13 (2011-2012) Sochaczew 18.11.2023 0 1 1
28. Otwarty Mazowiecki Turniej Judo U15 (2009-2010) Sochaczew 18.11.2023 3 1 4
29. Otwarty Mazowiecki Turniej Judo U9 (2015-2016) Sochaczew 18.11.2023 2 0 2
30. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Eliminacje do MP Młodzików U15 Poznań Poznań 17.09.2023 3 1 4
31. Jesienny Turniej Judo Dzieci U11(2013-2014) Poznań 16.09.2023 2 1 3
32. Jesienny Turniej Judo Dzieci U13(2011-2012) Poznań 16.09.2023 2 2 4
33. Jesienny Turniej Judo Dzieci U9(2015-2016) Poznań 16.09.2023 8 2 10
34. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U13 (2011-2012) Piła 18.06.2023 1 0 1
35. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U9 (2015 i młodsi) Piła 18.06.2023 5 1 6
36. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U11 (2013-2014) Piła 18.06.2023 3 3 6
37. III Memoriał im. Pawła Szwedziaka - U15 (2009-2010) Lipno 11.06.2023 3 3 6
38. III Memoriał im. Pawła Szwedziaka - U9 (2015 i młodsi) Pierwszy Krok Lipno 11.06.2023 15 3 18
39. III Memoriał im. Pawła Szwedziaka - U13 (2011-2012) Lipno 11.06.2023 2 2 4
40. III Memoriał im. Pawła Szwedziaka - U11 (2013-2014) Funny Judo Lipno 11.06.2023 6 3 9
41. Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci U11 (2013-2014) Gorzów Wielkopolski 21.05.2023 3 1 4
42. Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci U9 (2015-2016) Gorzów Wielkopolski 21.05.2023 7 1 8
43. Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci U13 (2011-2012) Gorzów Wielkopolski 21.05.2023 1 1 2
44. Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych U11(2013-2014)_ Poznań 23.04.2023 3 3 6
45. Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych U13(2011-2012)_ Poznań 23.04.2023 1 2 3
46. Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych U15(2008-2010)_ Poznań 23.04.2023 4 2 6
47. Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych U9(2015-2016)_ Poznań 23.04.2023 8 1 9
48. XIX Ogólnopolski Turniej Judo U8 (2015 i młodsi) Kaczory 18.02.2023 7 0 7
49. XIX Ogólnopolski Turniej Judo U10 (2013-2014) Kaczory 18.02.2023 4 3 7
50. XIX Ogólnopolski Turniej Judo U14 (2009-2010) Kaczory 18.02.2023 2 2 4
51. XIX Ogólnopolski Turniej Judo U12 (2011-2012) Kaczory 18.02.2023 1 1 2
52. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U21 Poznań 22.01.2023 1 0 1
53. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U18 Poznań 22.01.2023 1 1 2
54. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U15 Poznań 22.01.2023 3 3 6
55. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U13 Poznań 22.01.2023 1 2 3
56. Turniej Judo Dzieci U10 (2013-2014) Tuliszków 08.10.2022 3 2 5
57. Turniej Judo Dzieci U12 (2011-2012) Tuliszków 08.10.2022 1 2 3
58. Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Tuliszków 08.10.2022 1 2 3
59. Turniej Judo Dzieci U16 (2007-2008) Tuliszków 08.10.2022 1 2 3
60. Jesienny Turniej Judo Dzieci U10 (2013-2014) Poznań 18.09.2022 4 3 7
61. Jesienny Turniej Judo Dzieci U12 (2011-2012) Poznań 18.09.2022 1 1 2
62. Jesienny Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Poznań 18.09.2022 2 1 3
63. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Poznań U16 (2007-2008) Poznań 17.09.2022 4 2 6
64. Otwarte Mistrzostwa Zielonej Góry U16 (2007-2008) Czerwieńsk 11.09.2022 2 2 4
65. Otwarte Mistrzostwa Zielonej Góry U14 (2009-2010) Czerwieńsk 11.09.2022 3 3 6
66. Otwarte Mistrzostwa Zielonej Góry U12 (2011-2012) Czerwieńsk 11.09.2022 1 1 2
67. XVI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Tuliszków 18.06.2022 3 2 5
68. XVI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U12 (2011-2012) Tuliszków 18.06.2022 2 2 4
69. XVI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U10 (2013-2014) Tuliszków 18.06.2022 2 2 4
70. XVI Ogólnopolski Turniej Judo Młodzików U16 (2007-2008) Tuliszków 18.06.2022 3 2 5
71. II Memoriał im. P. Szwedziaka U14 Lipno 28.05.2022 5 3 8
72. II Memoriał im. P. Szwedziaka U16 Lipno 28.05.2022 5 3 8
73. II Memoriał im. P. Szwedziaka U12 Lipno 28.05.2022 2 3 5
74. II Memoriał im. P. Szwedziaka U8 Lipno 28.05.2022 12 0 12
75. II Memoriał im. P. Szwedziaka U10 Lipno 28.05.2022 5 4 9
76. XVIII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U10 Dziembowo k/Kaczor 15.05.2022 1 2 3
77. XVIII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U12 Dziembowo k/Kaczor 15.05.2022 1 3 4
78. XVIII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 Dziembowo k/Kaczor 15.05.2022 1 0 1
79. Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych U14 Poznań 09.04.2022 4 3 7
80. Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych U16 Poznań 09.04.2022 1 2 3
81. Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych U12 Poznań 09.04.2022 1 3 4
82. Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych U10 Poznań 09.04.2022 5 3 8
83. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U16 Mochy 26.03.2022 3 3 6
84. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U18 Mochy 26.03.2022 1 0 1
85. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U21 Mochy 26.03.2022 1 0 1
86. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U14 Mochy 26.03.2022 5 2 7
87. Eliminacje Regionu III do OOM 2022 Mochy 26.03.2022 1 0 1
88. Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U12 Mochy 26.03.2022 1 3 4
89. Festiwal Judo Dzieci U10 (2012-2013) Poznań 4.12.2021 1 3 4
90. Festiwal Judo Dzieci U12 (2010-2011) Poznań 4.12.2021 2 1 3
91. Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci U14 (2008-2009) Poznań 4.12.2021 1 1 2
92. Turniej Judo Młodzików U16 (2006-2007) Sochaczew 13.11.2021 2 1 3
93. Turniej Judo Dzieci U14 (2008-2009) Sochaczew 13.11.2021 1 1 2
94. Turniej Judo Dzieci U12 (2010-2011) Sochaczew 13.11.2021 2 2 4
95. Turniej Judo Dzieci U10 (2012-2013) Sochaczew 13.11.2021 2 3 5
96. Super Judo Świebodzin U12 (2010-2011) Świebodzin 31.10.2021 3 1 4
97. Super Judo Świebodzin I Krok Judo (2014-2015) Świebodzin 31.10.2021 1 2 3
98. Super Judo Świebodzin I Krok Judo (2013-2012) Świebodzin 31.10.2021 4 3 7
99. Super Judo Świebodzin U16 (2006-2007) Świebodzin 31.10.2021 1 1 2
100. Super Judo Świebodzin U14 (2008-2009) Świebodzin 31.10.2021 3 2 5
101. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U16 (2006-2007) Komorniki 26.09.2021 3 1 4
102. XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U10 Lipno 11.09.2021 5 3 8
103. XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U14 Lipno 11.09.2021 5 2 7
104. XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U7 Lipno 11.09.2021 5 0 5
105. XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U8 Lipno 11.09.2021 3 3 6
106. XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U12 Lipno 11.09.2021 3 2 5
107. Festiwal Judo Dzieci U12 (2010-2011) Poznań 19.06.2021 3 2 5
108. Festiwal Judo Dzieci U10 (2012-2013) Poznań 19.06.2021 1 3 4
109. Mistrzostwa Wielkopolski Szkó Podstawowych na rok 2021 U16 (2006-2007) Poznań 19.06.2021 2 1 3
110. Mistrzostwa Wielkopolski Szkó Podstawowych na rok 2021 U14 (2008-2009) Poznań 19.06.2021 4 1 5
111. XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna U16 2006-2007 Leszno 08.05.2021 2 1 3
112. XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna U12 2010-2011 Leszno 08.05.2021 5 2 7
113. XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna U14 2008-2009 Leszno 08.05.2021 6 2 8
114. IX Ogólnopolski Turniej Judo - U16 (2006-2007) Tuliszków 06.03.2021 3 2 5
115. IX Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009) Tuliszków 06.03.2021 6 3 9
116. IX Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011) Tuliszków 06.03.2021 2 2 4
117. Otwarty Wielkopolski Puchar Judo Poznań 13.02.2021 0 1 1
118. Mistrzostwa Wielkopolski U21 2001-2005 Poznań 13.02.2021 1 1 2
119. Festiwal Judo Dzieci U12 2010-2011 Poznań 13.02.2021 3 1 4
120. Mistrzostwa Wielkopolski U16 2006-2008 Poznań 13.02.2021 4 2 6
121. Mistrzostwa Wielkopolski U14 2008-2009 Poznań 13.02.2021 6 3 9
122. Festiwal Judo Dzieci U10 2012-2013 Poznań 13.02.2021 0 3 3
123. Mistrzostwa Wielkopolski U18 2004-2006 Poznań 13.02.2021 1 0 1
124. XV Mazowiecki Turniej Judo 2009-2010 Sochaczew 05.12.2020 5 3 8
125. XV Mazowiecki Turniej Judo 2007-2008 Sochaczew 05.12.2020 1 2 3
126. Eliminacje do OOM Region III PIła 06.10.2020 1 0 1
127. XV Turniej Judo Kaczory 22.02.2020 4 2 6
128. XV Turniej Judo U8 Kaczory 22.02.2020 2 3 5
129. XV Turniej Judo U10 Kaczory 22.02.2020 3 0 3
130. XV Turniej Judo U12 Kaczory 22.02.2020 7 5 12
131. Festiwal Judo Dzieci U12 Poznań 16.02.2020 4 3 7
132. Festiwal Judo Dzieci U10 Poznań 16.02.2020 4 0 4
133. Mistrzostwa Wielkopolski U14 Poznań 15.02.2020 3 2 5
134. Mistrzostwa Wielkopolski U18 Poznań 15.02.2020 2 0 2
135. Mistrzostwa Wielkopolski U16 Poznań 15.02.2020 4 1 5
136. Mistrzostwa Wielkopolski U21 Poznań 15.02.2020 1 1 2
137. Festiwal Judo Dzieci U10 Poznań 15.12.2019 1 2 3
138. Festiwal Judo Dzieci U12 Poznań 15.12.2019 5 2 7
139. Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci Poznań 15.12.2019 1 1 2
140. Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej U17 Poznań 14.12.2019 2 0 2
141. Otwarty Wielkopolski Puchar Judo Poznań 14.12.2019 0 1 1
142. I Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Białośliwie-U7 Białośliwie 12.10.2019 0 1 1
143. I Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Białośliwie-U9 Białośliwie 12.10.2019 1 2 3
144. I Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Białośliwie-U11 Białośliwie 12.10.2019 5 3 8
145. I Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Białośliwie-U13 Białośliwie 12.10.2019 3 0 3
146. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 1 1 2
147. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych - Judo Baltic Cup Gdynia 09.06.2018 1 0 1
148. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 01-02.06.2018 1 1 2
149. Mistrzostwa Polski Młodzieży Piła 05.05.2018 2 2 4
150. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych (limity do OOM) Szczyrk 15.04.2018 0 1 1
151. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - XV Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo Poznań 25.03.2018 2 1 3
152. XV Ogólnopolski Turniej Judo U14 Kaczory 27.01.2018 2 1 3
153. XV Ogólnopolski Turniej Judo U16 Kaczory 27.01.2018 2 0 2
154. XV Ogólnopolski Turniej Judo U12 Kaczory 27.01.2018 3 2 5
155. XV Ogólnopolski Turniej Judo U8 Kaczory 27.01.2018 0 1 1
156. XV Ogólnopolski Turniej Judo U10 Kaczory 27.01.2018 12 3 15
157. XVI Judo Baltic Cup - PP młodziczek i młodzików Gdynia 12.11.2017 1 0 1
158. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów młodszych Gdynia 11.11.2017 3 1 4
159. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 1 0 1
160. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - IV Memoriał Józefa Wiśniewskiego Bytom 04.11.2017 3 1 4
161. Otwarte Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy U10 Suchy Las 04.11.2017 6 3 9
162. Otwarte Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy U12 Suchy Las 04.11.2017 2 1 3
163. Otwarte Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy U14 Suchy Las 04.11.2017 1 0 1
164. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Zakopane 22.10.2017 2 0 2
165. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 14-15.10.2017 2 0 2
166. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 2 1 3
167. Mistrzostwa Polski Młodzieży Katy Wrocławskie 29.04.2017 1 2 3
168. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 5 0 5
169. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 25-26.03.2017 3 1 4
170. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 18-19.03.2017 3 0 3
171. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.03.2017 1 1 2
172. XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci U13 Kaczory 25.02.2017 4 2 6
173. XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci U9 Kaczory 25.02.2017 7 5 12
174. XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci U11 Kaczory 25.02.2017 11 3 14
175. XIV Międzynarodowy Turniej Młodzików U15 Kaczory 25.02.2017 3 0 3
176. Judo Baltic Cup - U17 Gdynia 20.11.2016 1 1 2
177. Judo Baltic Cup - U15 Gdynia 19.11.2016 3 0 3
178. Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Suchy Las U12 Suchy Las 11.11.2016 4 1 5
179. Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Suchy Las U14 Suchy Las 11.11.2016 3 0 3
180. Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Suchy Las U10 Suchy Las 11.11.2016 7 2 9
181. OPP Juniorek i Juniorów Mł. (Memoriał J. Wiśniewskiego) Bytom 05.11.2016 0 1 1
182. Otwarty Puchar Polski Młodziczek i Młodzików - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 3 0 3
183. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 1 1 2
184. XX Międzynarodowy Turniej Młodzików Zakopane 16.10.2016 3 0 3
185. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 15.10.2016 1 1 2
186. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Opole 08-09.10.2016 3 0 3
187. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 1 1 2
188. Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U9 Nowa Sól 19.06.2016 7 2 9
189. Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U11 Nowa Sól 18.06.2016 2 1 3
190. Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 3 0 3
191. Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13 Nowa Sól 18.06.2016 3 0 3
192. Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 3 0 3
193. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2016 0 1 1
194. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mosina k/Poznań 07.05.2016 3 0 3
195. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 2 1 3
196. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 1 1 2
197. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 4 0 4
198. XIII Międzynarodowy Turniej Judo U18 Kaczory 20.02.2016 0 2 2
199. XIII Międzynarodowy Turniej Judo U14 Kaczory 20.02.2016 7 0 7
200. XIII Międzynarodowy Turniej Judo U10 Kaczory 20.02.2016 9 5 14
201. XIII Międzynarodowy Turniej Judo U12 Kaczory 20.02.2016 5 1 6
202. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 1 1 2
203. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U14 Gdynia 14-15.11.2015 1 0 1
204. OPP / VI Memoriał Jigoro Kano U17 Luboń 25.10.2015 2 1 3
205. OPP / Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów Mł. Oleśnica 10.10.2015 1 0 1
206. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 03-04.10.2015 2 0 2
207. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 26-27.09.2015 1 0 1
208. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2015 0 1 1
209. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Luboń 20-21.06.2015 1 1 2
210. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 31.05.2015 2 1 3
211. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Opole 30.05.2015 2 1 3
212. Puchar Polski - V MM Młodziczek i Młodzków Łódź 23.05.2015 2 1 3
213. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 0 1 1
214. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 1 1 2
215. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój 10-11.04.2015 1 0 1
216. Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 3 1 4
217. Puchar Polski Młodzików i Młodziczek Suchy Las 28.03.2015 2 1 3
218. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 07.03.2015 0 1 1
219. Baltic Cup U17 Gdynia 22-23.11.2014 3 2 5
220. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 11.10.2014 4 1 5
221. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Oleśnica 14-15.06.2014 2 0 2
222. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 07.06.2014 2 0 2
223. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 25.05.2014 0 1 1
224. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 24.05.2014 2 0 2
225. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Suchy Las 10.05.2014 1 1 2
226. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 26-27.04.2014 3 1 4
227. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kielce 12-13.04.2014 0 1 1
228. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rzeszów 05.04.2014 1 1 2
229. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Luboń 29-30.03.2014 2 1 3
230. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 5 1 6
231. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 12.10.2013 2 1 3
232. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Łódź 04-05.07.2013 0 1 1
233. OPP Juniorek i Juniorów Opole 02.06.2013 0 2 2
234. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 01.06.2013 1 1 2
235. Mistrzostwa Polski AZS Wrocław 25.05.2013 1 2 3
236. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 28.04.2013 1 2 3
237. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Suchy Las 27.04.2013 3 1 4
238. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 13-14.04.2013 1 1 2
239. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 06.04.2013 1 1 2
240. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 24.03.2013 1 0 1
241. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 23.03.2013 3 0 3
242. OPP Seniorek i Seniorów Opole 23.03.2013 0 2 2
243. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń 16.03.2013 1 2 3
244. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 09-10.03.2013 1 1 2
245. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 0 2 2
246. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06.10.2012 2 1 3
247. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 1 1 2
248. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 29-30.09.2012 1 0 1
249. OPP Juniorek i Juniorów Opole 03.06.2012 3 2 5
250. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 27.05.2012 0 1 1
251. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 26.05.2012 1 1 2
252. OPP Seniorek i Seniorów Luboń 29.04.2012 1 2 3
253. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Luboń 28.04.2012 2 2 4
254. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Kraków 21-22.04.2012 4 1 5
255. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 14-15.04.2012 3 1 4
256. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 31.03.2012 2 1 3
257. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 18.03.2012 4 1 5
258. OPP Seniorek i Seniorów Kąty Wrocławskie 17.03.2012 1 1 2
259. OPP Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 10-11.03.2012 2 0 2
260. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 03-04.03.2012 1 1 2
261. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 12-13.11.2011 1 2 3
262. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 05.11.2011 1 2 3
263. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław 29.10.2011 1 1 2
264. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 29.10.2011 3 2 5
265. OPP Młodzieży Opole 08.10.2011 1 0 1
266. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 01-02.10.2011 2 2 4
267. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 01-02.10.2011 3 2 5
268. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 01-02.10.2011 0 1 1
269. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 03-04.09.2011 3 2 5
270. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2011 1 0 1
271. OPP Juniorek i Juniorów Łódź 29.05.2011 3 0 3
272. OPP Seniorek i Seniorów Bytom 14-15.05.2011 1 1 2
273. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Białystok 01-03.05.2011 1 0 1
274. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mława 15-16.04.2011 1 0 1
275. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 01-02.04.2011 3 1 4
276. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bochnia 05-06.03.2011 2 1 3
277. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 20.11.2010 2 0 2
278. OPP - Bytom Cup - Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 13-14.11.2010 5 1 6
279. Mistrzostwa Polski Młodzieży Luboń 16-17.10.2010 1 2 3
280. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 03.10.2010 3 2 5
281. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Młodszych Warszawa 02.10.2010 4 1 5
282. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Koszalin 24-26.09.2010 1 2 3
283. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Mława 04-05.09.2010 2 2 4
284. Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzieży Cetniewo 31.07.2010 3 3 6
285. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 06.06.2010 2 1 3
286. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 05.06.2010 3 1 4
287. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 15-16.05.2010 2 3 5
288. Puchar Polski Młodzieży Stalowa Wola 08.05.2010 2 3 5
289. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa / Józefów 01-04.05.2010 2 1 3
290. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 27-28.03.2010 3 1 4
291. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 13-14.03.2010 0 1 1
292. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 13-14.03.2010 2 3 5
293. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 14-15.11.2009 1 1 2
294. Puchar Polski Młodzieży Opole 24-25.10.2009 1 3 4
295. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 17-18.10.2009 0 3 3
296. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jastrzębie - Zdrój 10-11.10.2009 0 1 1
297. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 1 3 4
298. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 26-27.09.2009 1 0 1
299. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2009 4 0 4
300. Warsaw Judo Open U13 Warszawa 26-27.09.2009 1 0 1
301. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2009 3 0 3
302. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Jezierzyce 19-20.09.2009 1 1 2
303. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11.09.2009 0 2 2
304. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 0 1 1
305. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 09-10.05.2009 0 2 2
306. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Opole 04-05.04.2009 2 1 3
307. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 14-15.03.2009 0 1 1
308. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 07-08.03.2009 2 1 3
309. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Olsztyn 08-09.11.2008 1 1 2
310. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 11-12.10.2008 0 2 2
311. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Łódź 04-05.10.2008 1 1 2
312. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Głogów 26-29.04.2008 1 1 2
313. Puchar Polski Juniorek i Juniorow Młodszych Rybnik 29-30.03.2008 0 1 1
314. Puchar Polski Juniorek i Juniorów mlodszych Olsztyn 17.11.2007 1 1 2
315. Puchar Polski - OTK Juniorow i Juniorek młodszych Łódź 15.09.2007 0 1 1
316. Mistrzostwa Polski Juniorow i Juniorek Rybnik 16-17.06.2007 0 1 1
317. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 28-01.05.2007 0 2 2
318. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Bielsko-Biała 10.03.2007 0 1 1
319. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 14.10.2006 0 1 1
320. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 08-09.04.2006 0 1 1
321. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Tarnów 18.03.2006 0 1 1
322. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 22.10.2005 0 1 1
323. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 06.11.2004 1 0 1
324. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 01-03.05.2004 1 2 3
325. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Olsztyn 20.03.2004 1 2 3
326. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 15.11.2003 0 1 1
327. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 20.09.2003 0 1 1
328. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Jastrzębie - Zdrój 22.03.2003 0 1 1
329. Puchar Polski Młodzików Jastrzębie - Zdrój 09.11.2002 1 0 1
330. Mistrzostwa Polski Młodziczek Bytom 17.11.2001 0 2 2
331. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 10.11.2001 1 0 1
332. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 29-30.09.2001 0 2 2

Polityka prywatności Judostat.pl