Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Judo Koch Szczecin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.10.2018 1 0 1
2. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 15.09.2018 1 0 1
3. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych - Judo Baltic Cup Gdynia 09.06.2018 0 1 1
4. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 01-02.06.2018 0 1 1
5. Mistrzostwa Polski Młodzieży Piła 05.05.2018 2 0 2
6. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - XV Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo Poznań 25.03.2018 0 2 2
7. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 24.02.2018 2 1 3
8. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 17.02.2018 2 0 2
9. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 2 0 2
10. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Oleśnica 08.10.2017 2 0 2
11. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2017 1 0 1
12. Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 1 1 2
13. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń k/Poznań 27.05.2017 2 0 2
14. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 0 1 1
15. Mistrzostwa Polski Młodzieży Katy Wrocławskie 29.04.2017 4 0 4
16. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 1 0 1
17. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń k/Poznania 11.03.2017 1 0 1
18. XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci U13 Kaczory 25.02.2017 2 3 5
19. XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci U11 Kaczory 25.02.2017 1 1 2
20. XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci U9 Kaczory 25.02.2017 3 0 3
21. Judo Baltic Cup - U23 Gdynia 20.11.2016 1 0 1
22. Judo Baltic Cup - U17 Gdynia 20.11.2016 0 1 1
23. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 0 1 1
24. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Liga Indywidualno-Drużynowa Oleśnica 01.10.2016 1 0 1
25. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 0 1 1
26. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 24-25.09.2016 0 1 1
27. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mosina k/Poznań 07.05.2016 1 1 2
28. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Luboń 20.03.2016 1 1 2
29. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 0 1 1
30. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 2 0 2
31. XIII Międzynarodowy Turniej Judo U14 Kaczory 20.02.2016 4 1 5
32. XIII Międzynarodowy Turniej Judo U12 Kaczory 20.02.2016 4 1 5
33. XIII Międzynarodowy Turniej Judo U10 Kaczory 20.02.2016 3 1 4
34. XIII Międzynarodowy Turniej Judo U18 Kaczory 20.02.2016 1 2 3
35. OPP / Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów Oleśnica 11.10.2015 1 0 1
36. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 05.09.2015 1 0 1
37. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 31.05.2015 3 0 3
38. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 09.05.2015 0 1 1
39. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój 10-11.04.2015 1 0 1
40. Puchar Polski Młodzików i Młodziczek Suchy Las 28.03.2015 0 1 1
41. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.03.2015 3 0 3
42. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 07.03.2015 2 0 2
43. OPP Juniorek i Juniorów Wrocław 12.10.2014 2 0 2
44. XVI Warsaw Open Otwarty Puchar Polski U20 Warszawa 27-28.09.2014 1 0 1
45. OPP Juniorek i Juniorów Opole 08.06.2014 2 0 2
46. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Suchy Las 10.05.2014 2 1 3
47. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kielce 12-13.04.2014 2 1 3
48. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rzeszów 05.04.2014 0 1 1
49. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Luboń 29-30.03.2014 1 0 1
50. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 15.03.2014 3 1 4
51. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 08.03.2014 3 1 4
52. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorów i Juniorek Wrocław 13.10.2013 3 0 3
53. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 1 1 2
54. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorów i Juniorek Łódź 26.05.2013 1 0 1
55. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Suchy Las 27.04.2013 2 0 2
56. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 13-14.04.2013 1 0 1
57. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 06.04.2013 0 1 1
58. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 24.03.2013 3 0 3
59. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń 16.03.2013 2 0 2
60. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 09-10.03.2013 3 0 3
61. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 1 0 1
62. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 1 0 1

Polityka prywatności Judostat.pl