Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Bielik Bielany Wroc³awskie
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
Mężczy¼niKobietyRazem
1. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 2 0 2
2. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 25-26.03.2017 3 0 3
3. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.03.2017 4 0 4
4. Judo Baltic Cup - U17 Gdynia 20.11.2016 2 0 2
5. OPP Juniorek i Juniorów M³. (Memoria³ J. Wi¶niewskiego) Bytom 05.11.2016 3 0 3
6. Otwarty Puchar Polski M³odziczek i M³odzików - VIII Memoria³ Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 2 1 3
7. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych - VIII Memoria³ Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 2 0 2
8. Otwarty Miźdzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów M³odszych Ole¶nica 15.10.2016 2 0 2
9. Mistrzostwa Polski M³odziczek i M³odzików Opole 08-09.10.2016 2 1 3
10. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 2 0 2
11. Puchar Polski Juniorek M³odszych i Juniorów M³odszych Opole 04.06.2016 3 0 3
12. Ogólnopolska Olimpiada M³odzieæy - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Elbl±g 14-15.05.2016 1 0 1
13. Puchar Polski Juniorek M³odszych i Juniorów M³odszych Pi³a 09-10.04.2016 4 0 4
14. Puchar Polski Juniorek m³odszych i Juniorów m³odszych Suchy Las 20.03.2016 3 0 3
15. Puchar Polski M³odziczek i M³odzików Suchy Las 19.03.2016 2 0 2
16. OPP / Memoria³ Józefa Wi¶niewskiego Bytom 07.11.2015 2 0 2
17. OPP / VI Memoria³ Jigoro Kano U17 Luboń 25.10.2015 3 0 3
18. OPP / VI Memoria³ Jigoro Kano U15 Luboń 25.10.2015 2 0 2
19. OPP / Miźdzynarodowe Mistrzostwa Ole¶nicy Juniorów M³. Ole¶nica 10.10.2015 2 0 2
20. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Bochnia 03-04.10.2015 4 0 4
21. Puchar Polski - V MM M³odziczek i M³odzków £ód¼ 23.05.2015 5 0 5
22. Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Suchy Las 18-19.04.2015 1 0 1
23. Puchar Polski Juniorów i Juniorek M³odszych Suchy Las 29.03.2015 1 0 1
24. Puchar Polski M³odzików i M³odziczek Suchy Las 28.03.2015 4 0 4
25. OPP - Warsaw Judo Open U14 Warszawa 27-28.09.2014 2 0 2
26. Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek Luboń 29-30.03.2014 5 0 5

Polityka prywatności Judostat.pl