Lp.Zawodnik
1. YANA DOVHUN
2. DENYS KHOVRENKO
3. KIRILL KOSHKIN
4. VLADYSLAV KRAMAR
5. MARK KUCHERENKO
6. ZAKHAR POKOIOVYI
7. BOHDAN PUSIEV
8. Anherlina Rusyniuk
9. IVAN STOHNII
10. DMYTRO TKACHENKO
11. BOHDAN TYTARENKO
12. TAMAZI VARSHANIDZE
13. OLEKSANDRA VYSOCHYNA