Lp.Zawodnik
1. DENYS KHOVRENKO
2. KIRILL KOSHKIN
3. VLADYSLAV KRAMAR
4. MARK KUCHERENKO
5. ZAKHAR POKOIOVYI
6. BOHDAN PUSIEV
7. IVAN STOHNII
8. DMYTRO TKACHENKO
9. BOHDAN TYTARENKO
10. TAMAZI VARSHANIDZE