Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Hubert Wi¶niewski
 


Ostatni klub:WKS Flota Gdynia
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MKS Olimpijczyk Włocławek (12) (2000 - 2004)
WKS Flota Gdynia (9) (2004 - 2006)
Kategorie wagowe:
-81 kg(12 startów w latach 2000-2004)
-90 kg(9 startów w latach 2004-2006)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-81 kg(4 starty w latach 2000-2003)
-90 kg(1 start w roku 2004)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów, Radom; 30.09.2000
Ostatnie zawody:Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek, Opole; 04-05.02.2006
Długość kariery startowej:5 lat, 123 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy2 lata(3 starty w latach 2000 - 2001)
młodzież3 lata(4 starty w latach 2002 - 2004)
seniorzy7 lat(14 startów w latach 2000 - 2006)

Polityka prywatności Judostat.pl