Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyœmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatnoœci Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibš we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujšcych . Oœwiadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczšcymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastšpić przez przesłanie korespondencji pocztš za poœrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Panda Cup 2019 dla początkujących U10
Warszawa Ursus, 12.05.2019
 

Panda Cup 2019 dla początkujących
Panda Cup 2019 dla początkujących U12 Panda Cup 2019 dla początkujących U14
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
 WYNIKI ZAWODÓW
mężczyźni: -24 kg
mężczyźni: -26 kg
mężczyźni: -28 kg
mężczyźni: -30 kg
mężczyźni: -32 kg
mężczyźni: -34 kg
mężczyźni: -36 kg
mężczyźni: -39 kg
mężczyźni: -42 kg
mężczyźni: -45 kg
mężczyźni: +45 kg
kobiety: -23 kg
kobiety: -25 kg
kobiety: -27 kg
kobiety: -29 kg
kobiety: -32 kg
kobiety: -35 kg
kobiety: -38 kg
kobiety: +38 kg

Polityka prywatności Judostat.pl