Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
MMKS Wojownik Skierniewice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Łódzki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: MLKS Widok Skierniewice (1993 - 1995)
MMKS Start Skierniewice (1996 - 2005)
Adres:ul. Jagiellońska 8/16 m2, 96-100 Skierniewice
Aktualna liczba zawodników:338, w tym kobiet: 127 (37.57%), mężczyzn: 211 (62.43%)
Liczba zawodów:427
Czas udziału we współzawodnictwie:30 lat 134 dni (1993 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1292
wygrane: 591 (45.74%), przegrane: 701 (54.26%)
MężczyĽni:3188
wygrane: 1480 (46.42%), przegrane: 1708 (53.58%)
SUMA:4480
wygrane: 2071 (46.23%), przegrane: 2409 (53.77%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ivan Piatakov (80.95%, 17/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dominika Gutowska (87.1%, 27/4)Polityka prywatności Judostat.pl