Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Marcin Prze寮ziecki
 


Ostatni klub:WOSW KS Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS-AWF Warszawa (6) (1998 - 2002)
WOSW KS Warszawa (15) (2002 - 2005)
Kategorie wagowe:
-81 kg(1 start w roku 1998)
-90 kg(20 startów w latach 1999-2005)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-81 kg(1 start w roku 1998)
-90 kg(6 startów w latach 1999-2004)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek i M這dzik闚, Wroc豉w; 21-22.11.1998
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Senior闚, Rybnik; 01-02.10.2005
Długość kariery startowej:6 lat, 313 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(1 start w roku 1998)
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 1999)
juniorzy3 lata(5 startów w latach 2000 - 2002)
m這dzie2 lata(2 starty w latach 2003 - 2004)
seniorzy4 lata(12 startów w latach 2002 - 2005)

Polityka prywatności Judostat.pl