Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IX Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009)
Tuliszków, 06.03.2021
 

IX Ogólnopolski Turniej Judo
IX Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011) IX Ogólnopolski Turniej Judo - U16 (2006-2007)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -32 kg -35 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg

kategoria: -32 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 5
Liczba startujących zawodników 5
Liczba walk 10
Liczba reprezentowanych województw 3
Startujące roczniki 2009 - 2009
Średnia wieku zawodników 11 lat 347 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 358 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 347 dni
Najmłodszy zawodnik Tomasz Jopek (11 lat 183 dni)
Najstarszy zawodnik Oskar Jurczyk (12 lat 99 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników AZS OŚ Poznań (1 zawodników)
UKS SameJudo (1 zawodników)
UKS Smecz Pobiedziska (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk AZS OŚ Poznań (3 walk)
UKS SameJudo (3 walk)
UKS Smecz Pobiedziska (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Antoni Kmuk
UKS SameJudo
2
Tomasz Jopek
AZS OŚ Poznań
3
Oskar Jurczyk
UKS 10 Bydgoszcz
4
Mateusz Kaszubowski
UKS Smecz Pobiedziska
5
Jan Erenfeld
UKS Junior Lipno

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Mateusz KaszubowskiUKS Smecz PobiedziskaOskar JurczykUKS 10 Bydgoszcz10:0  
Tomasz JopekAZS OŚ PoznańMateusz KaszubowskiUKS Smecz Pobiedziska10:0  
Tomasz JopekAZS OŚ PoznańJan ErenfeldUKS Junior Lipno10:0  
Tomasz JopekAZS OŚ PoznańOskar JurczykUKS 10 Bydgoszcz10:0  
Oskar JurczykUKS 10 BydgoszczAntoni KmukUKS SameJudo 10:0  
Oskar JurczykUKS 10 BydgoszczJan ErenfeldUKS Junior Lipno10:0  
Antoni KmukUKS SameJudo Jan ErenfeldUKS Junior Lipno10:0  
Antoni KmukUKS SameJudo Mateusz KaszubowskiUKS Smecz Pobiedziska10:0  
Antoni KmukUKS SameJudo Tomasz JopekAZS OŚ Poznań10:0  
Mateusz KaszubowskiUKS Smecz PobiedziskaJan ErenfeldUKS Junior Lipno10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl