Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U15
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 43 -> (M) 43 (K) 0
Liczba startujących zawodników 217 -> (M) 217
Liczba zawodników zagranicznych 92 (42.4% startujących zawodników)
Liczba walk 302 -> (M) 302
Liczba reprezentowanych województw 10
Startujące roczniki 1994 - 1999
Średnia wieku zawodników 13 lat 291 dni
Średnia wieku medalistów 13 lat 322 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 13 lat 318 dni
Najliczniejsza kategoria -55 kg (38 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -34 kg (8 zawodników)
Liczba klubów z medalami 16 (37.21% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 28 (65.12% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 25 (62.5% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 42 (52.5% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników Litwa (26 zawodników)
OZJ Bytom (18 zawodników)
Łotwa (16 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Litwa (36 walk)
Niemcy (31 walk)
Łotwa (30 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Kata Pruszków (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS Judo Mysłowice (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKJ Legion Zamość (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKJ Legion Zamość (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Judo Mysłowice (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
UKS Drako 79 Warszawa (3.5 => 3.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-34 kg 8 8 14
-38 kg 21 13 30
-42 kg 14 10 20
-46 kg 31 17 41
-50 kg 28 17 39
-55 kg 38 21 51
-60 kg 22 16 30
-66 kg 19 10 27
-73 kg 18 14 25
+73 kg 18 14 25

Polityka prywatności Judostat.pl