Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Koroza
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
1992 3 3 0 100%
 
-72 kg
1993 8 5 3 62.5%
  
-72 kg
1994 17 12 5 70.59%
  
-72 kg, OPEN
1995 7 7 0 100%
 
-72 kg
1996 8 8 0 100%
 
-72 kg
1997 3 2 1 66.67%
  
-72 kg
1998 8 7 1 87.5%
  
-78 kg, -70 kg
1999 8 6 2 75%
  
-78 kg, +60 kg
2000 6 5 1 83.33%
  
-78 kg
2001 8 6 2 75%
  
-78 kg
RAZEM 76 61 15 80.26%
  
-72 kg, -78 kg, +60 kg, -70 kg, OPEN


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Seniorów 36 27 9 75%
  
-78 kg, +60 kg, -72 kg, OPEN
Mistrzostwa Polski Młodzieży 18 17 1 94.44%
  
-70 kg, -72 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów 8 6 2 75%
  
-72 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 3 3 0 100%
 
-72 kg
selekcyjne 11 8 3 72.73%
  
-78 kg
RAZEM 76 61 15 80.26%
  
-72 kg, -78 kg, +60 kg, -70 kg, OPEN



Polityka prywatności Judostat.pl