Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
JUDO ZAWODY
 

Mistrzostwa Polski
senior闚
Mistrzostwa Polski
m這dzie篡
Mistrzostwa Polski
junior闚
Mistrzostwa Polski
junior闚 m這dszych
Mistrzostwa Polski
m這dzik闚
Mistrzostwa Polski
dzieci m這dszych
Zawody selekcyjne
senior闚
Zawody selekcyjne
m這dzie篡
Zawody selekcyjne
junior闚
Zawody selekcyjne
junior闚 m這dszych
Zawody selekcyjne
m這dzik闚
Zawody selekcyjne
dzieci
Zawody selekcyjne
dzieci m這dszych
Zawody mistrzowskie (inne)
senior闚
Zawody mistrzowskie (inne)
junior闚
Zawody mistrzowskie (inne)
junior闚 m這dszych
Zawody mistrzowskie (inne)
m這dzik闚
Zawody mistrzowskie (inne)
dzieci
Zawody mistrzowskie (inne)
dzieci m這dszych
Zawody towarzyskie
senior闚
Zawody towarzyskie
junior闚
Zawody towarzyskie
junior闚 m這dszych
Zawody towarzyskie
m這dzik闚
Zawody towarzyskie
dzieci
Zawody towarzyskie
dzieci m這dszych

Polityka prywatności Judostat.pl