Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Reprezentacja Polski na Igrzyskach Olimpijskich
 


Lp.RokStartyilość zawodnikówWalkiśrednia Head to head
(średnia liczona jako
suma h2h zawodników / il. zawodników)
LokatyEfektywność
(Il. miejsc punktowanych / il. startów)
Trenerzy Kadry Narodowej
wygraneprzegrane12357mężczyznkobiet
1. 2016 4 4 3 4
37.5%
  
0 0 0 0 0
---
 
Piotr Sadowski Aneta Szczepańska
2. 2012 6 6 5 8
18.33%
  
0 0 0 1 1
33.33%
  
Adam Maj Adam Maj
3. 2008 7 7 9 10
30%
  
0 0 0 1 1
28.57%
  
Marian Tałaj Jerzy Dodzian
4. 2004 6 6 6 9
26.67%
  
0 0 0 1 1
33.33%
  
Wiesław Błach Radosław Laskowski
5. 2000 5 5 1 5
10%
  
0 0 0 0 0
---
 
Marek Rzepkiewicz Wiesław Błach
6. 1996 12 12 20 17
42.36%
  
1 1 0 2 1
41.67%
  
Jarosław Wołowicz Wiesław Błach
7. 1992 11 11 24 17
49.09%
  
1 0 0 2 3
54.55%
  
Marek Adam Jerzy Dodzian
8. 1988 7 7 18 7
60.95%
  
1 1 1 1 0
57.14%
  
Ryszard Zieniawa Jacek Skubis
9. 1980 8 7 8 11
27.14%
  
0 0 1 1 1
37.5%
  
Waldemar Sikorski
10. 1976 6 5 7 7
45%
  
0 0 1 1 0
33.33%
  
Waldemar Sikorski
11. 1972 4 4 7 5
45%
  
0 1 0 0 0
25%
  
Waldemar Sikorski

Polityka prywatności Judostat.pl