Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Największa baza INFORMACJI, WYNIKÓW
i STATYSTYK o judo w Polsce
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI JUDOSTAT.PL
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).
Realizując obowiązki wynikające z nowych przepisów zawartych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że:
 1. Polityka prywatności

  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Portal Internetowy Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu. Można się z nami skontaktować poprzez kanał kontaktowy dostępny na stronie www.judostat.pl lub adres mailowy rodo@judostat.pl.

  2. Skąd uzyskaliśmy Państwa dane?

   Państwa dane uzyskaliśmy realizując zawody sportowe, podczas dokonywanych w formie elektronicznej lub papierowej zgłoszeń do zawodów, ze stron organizacji sportowych publikujących wyniki sportowe, portali internetowych publikujących informacje o zawodnikach, wyniki i dane statystyczne z zawodów sportowych, z dokumentów tworzonych podczas organizacji zawodów – listy walk i wyniki, w rezultacie prowadzonej korespondencji, spotkań, rozmów telefonicznych.
   Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zbieramy dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zbieramy dane adekwatne oraz ograniczone do celów, w jakich będziemy je przetwarzać.

  3. W jakim celu będą przetwarzane Państwa dane?

   Powyższe dane są nam niezbędne do (art. 6 ust. 1 b RODO):

   1. wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia zawodów sportowych przez administratora w tym m.in.: umieszczenia danych Uczestników zawodów w systemie rejestracji i w systemie prowadzenia zawodów na stronie www.judostat.pl; przygotowania listy zarejestrowanych i jej umieszczenie w systemie losowania zawodów; przygotowania, wydrukowania, rozwieszenia list startowych Uczestników w miejscu organizacji zawodów; udostępnienia na ekranach monitorów list walk i przebiegu zawodów w miejscu organizacji zawodów; udostępnienia list walk wraz z wynikami poszczególnych kategorii wagowych, wiekowych w aplikacjach mobilnych, na stronie internetowej www.judostat.pl oraz w serwisach społecznościowych.
   2. prezentacji statystyk sportowych, tworzenia zestawień w tym rankingów indywidualnych i drużynowych, wyników sportowych, analiz oraz raportów uzyskanych z informacji zebranych podczas przeprowadzenia zawodów sportowych
   3. celów archiwalnych

   Nie moglibyśmy realizować również prawnie uzasadnionego interesu (administratora i podmiotów współpracujących) (art. 6 ust. 1 f ROO), np. w celu:
   1. tworzenia statystyk, zestawień, analiz i raportów, planowania rozwoju oferty usług lub produktów;
   2. odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
   3. wsparcia obsługi.


  4. Przez jaki okres Państwa dane będą przechowywane?

   Przechowujemy je przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (administratora i podmiotów współpracujących) lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.

  5. Komu możemy przekazać Państwa dane?

   Państwa dane osobowe mogą być przez nas ujawniane zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych podmiotom zewnętrznym, tj.:
   1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),
   2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne), w celach wskazanych w pkt 3 i działającym na nasze zlecenie.
   3. podmiotom współpracujących z nami celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

  6. Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

   Zebranych danych osobowych nie będziemy przekazywać do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Unię Europejską.

  7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

   1. Prawo do sprostowania danych.
   2. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych.
   3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
   4. Prawo dostępu do danych.
   5. Prawo do przenoszenia danych.
   6. Prawo do sprzeciwu.

   Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej cofnięcia. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
   Mogą Państwo realizować swoje prawa, w tym w każdej sprawie dotyczącej naruszenia Państwa praw, składając wniosek za pośrednictwem przedstawionego powyżej kanału komunikacyjnego i adresy mailowego. Jeżeli Państwo uznajecie, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony, posiadacie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (administratora i podmiotów współpracujących).


 2. Polityka dotycząca plików cookies
  1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika lub urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z serwisu. Cookies są pobierane podczas każdego wejścia i wyjścia z serwisu. Służą m.in. korzystaniu z funkcji oferowanych na naszym portalu i określaniu tego co Państwo widzieliście podczas pobytu na portalu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń. Nasza strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  2. Portal Judostat.pl stosuje pliki typu cookies do określania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie dostrzegać potrzeby użytkownika i dzięki temu zagwarantować najwyższy standard użytkowania serwisu i bardziej dostosować się do wymagań.

  3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

  4. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez portal Judostat.pl również do celów m. in. prezentacji reklam w serwisie - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym, oraz statystycznych – co pozwala na tworzenie celów wewnętrznych i statystyk pracy serwisu oraz odwiedzin użytkowników,

  5. Użytkownik serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących umieszczania plików cookies na jego urządzeniu. W tym celu należy skorzystać z możliwości wyłączenia obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) i zostały opisane pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/.

  6. Jednak należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może być powodem wykorzystania niepełnej opcji niektórych funkcjonalności serwisu.

Niniejsze pismo ma charakter wyłącznie informacyjny.

Polityka prywatności Judostat.pl