Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Jigo-Tai Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:16, w tym kobiet: 5 (31.25%), mężczyzn: 11 (68.75%)
Liczba zawodów:12
Czas udziału we współzawodnictwie:2 lat 209 dni (2017 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:47
wygrane: 17 (36.17%), przegrane: 30 (63.83%)
MężczyĽni:58
wygrane: 25 (43.1%), przegrane: 33 (56.9%)
SUMA:105
wygrane: 42 (40%), przegrane: 63 (60%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Bartosz Grzeszczak (55.56%, 5/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marta Gozdek (66.67%, 6/3)Polityka prywatności Judostat.pl