Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Tomita Elbl±g
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Warmińsko-Mazurski OZJudo
Adres:ul. Wyżynna 3, 82-300 Elbl±g
Aktualna liczba zawodników:67, w tym kobiet: 11 (16.42%), mężczyzn: 56 (83.58%)
Liczba zawodów:197
Czas udziału we współzawodnictwie:19 lat 169 dni (1999 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:268
wygrane: 127 (47.39%), przegrane: 141 (52.61%)
MężczyĽni:847
wygrane: 425 (50.18%), przegrane: 422 (49.82%)
SUMA:1115
wygrane: 552 (49.51%), przegrane: 563 (50.49%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Filip Łaskowski (90.91%, 10/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Monika Wołoszyn (71.19%, 42/17)Polityka prywatności Judostat.pl