Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Yoko Z±bki
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Powstańców 62 lok.304, 05-091 Z±bki
Aktualna liczba zawodników:29, w tym kobiet: 1 (3.45%), mężczyzn: 28 (96.55%)
Liczba zawodów:18
Czas udziału we współzawodnictwie:9 lat 313 dni (2009 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3
wygrane: 0 (0%), przegrane: 3 (100%)
MężczyĽni:80
wygrane: 21 (26.25%), przegrane: 59 (73.75%)
SUMA:83
wygrane: 21 (25.3%), przegrane: 62 (74.7%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Szymon Kacprzak (50%, 4/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl