Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ ASzWoj Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: WKS Kadra Rembertów (1957 - 1994)
ASJ AON Rembertów (1995 - 2004)
UKJ AON Rembertów (2005 - 2016)
Adres:Al. Gen. Chru¶ciela 103, 00-910 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:178, w tym kobiet: 37 (20.79%), mężczyzn: 141 (79.21%)
Liczba zawodów:506
Czas udziału we współzawodnictwie:43 lat 338 dni (1975 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1369
wygrane: 771 (56.32%), przegrane: 598 (43.68%)
MężczyĽni:3310
wygrane: 2010 (60.73%), przegrane: 1300 (39.27%)
SUMA:4679
wygrane: 2781 (59.44%), przegrane: 1898 (40.56%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maciej Rombel (90.63%, 87/9)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Julia Papaj (87.5%, 77/11)Polityka prywatności Judostat.pl