Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ 225 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Brożka 15, 01-451 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:331, w tym kobiet: 88 (26.59%), mężczyzn: 243 (73.41%)
Liczba zawodów:284
Czas udziału we współzawodnictwie:15 lat 221 dni (2005 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1252
wygrane: 641 (51.2%), przegrane: 611 (48.8%)
MężczyĽni:2937
wygrane: 1508 (51.34%), przegrane: 1429 (48.66%)
SUMA:4189
wygrane: 2149 (51.3%), przegrane: 2040 (48.7%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marceli Bonder (80%, 8/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Natalia Szatkowska (83.87%, 26/5)Polityka prywatności Judostat.pl