Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Bushi ŁódĽ
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Łódzki OZJudo
Adres:Fabryczna 4, 90-325 ŁódĽ
Aktualna liczba zawodników:13, w tym kobiet: 2 (15.38%), mężczyzn: 11 (84.62%)
Liczba zawodów:40
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 77 dni (2006 - 2013)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:77
wygrane: 35 (45.45%), przegrane: 42 (54.55%)
MężczyĽni:83
wygrane: 36 (43.37%), przegrane: 47 (56.63%)
SUMA:160
wygrane: 71 (44.38%), przegrane: 89 (55.63%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Piotr Olczak (75%, 27/9)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Olga Krysiak (54.1%, 33/28)Polityka prywatności Judostat.pl