Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Le¶nik Kaczory
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:Chdzieżka 5, 64-810 Kaczory
Aktualna liczba zawodników:37, w tym kobiet: 16 (43.24%), mężczyzn: 21 (56.76%)
Liczba zawodów:101
Czas udziału we współzawodnictwie:13 lat 161 dni (2005 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:102
wygrane: 34 (33.33%), przegrane: 68 (66.67%)
MężczyĽni:372
wygrane: 237 (63.71%), przegrane: 135 (36.29%)
SUMA:474
wygrane: 271 (57.17%), przegrane: 203 (42.83%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Adam Stodolski (80%, 132/33)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Anna Łapaczyńska (50%, 15/15)Polityka prywatności Judostat.pl