Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
LTS CSP Legionowo
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
Aktualna liczba zawodników:45, w tym kobiet: 13 (28.89%), mężczyzn: 32 (71.11%)
Liczba zawodów:105
Czas udziału we współzawodnictwie:10 lat 205 dni (2010 - 2020)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:196
wygrane: 87 (44.39%), przegrane: 109 (55.61%)
MężczyĽni:194
wygrane: 72 (37.11%), przegrane: 122 (62.89%)
SUMA:390
wygrane: 159 (40.77%), przegrane: 231 (59.23%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcel Go¶ciniak (67.31%, 35/17)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwia KuĽmińska (82.14%, 23/5)Polityka prywatności Judostat.pl