Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Hajime Bytom Odrzański
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Lubuski OZJudo
Adres:Ko¶cielna 9, 67-115 Bytom Odrzański
Aktualna liczba zawodników:11, w tym kobiet: 6 (54.55%), mężczyzn: 5 (45.45%)
Liczba zawodów:10
Czas udziału we współzawodnictwie:3 lat 97 dni (2013 - 2016)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:16
wygrane: 3 (18.75%), przegrane: 13 (81.25%)
MężczyĽni:14
wygrane: 0 (0%), przegrane: 14 (100%)
SUMA:30
wygrane: 3 (10%), przegrane: 27 (90%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Magdalena Stola (25%, 1/3)Polityka prywatności Judostat.pl