Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
WSS Winner Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Kolista 17, 54-151 Wrocław
Aktualna liczba zawodników:73, w tym kobiet: 12 (16.44%), mężczyzn: 61 (83.56%)
Liczba zawodów:31
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 1 dni (2015 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:40
wygrane: 20 (50%), przegrane: 20 (50%)
MężczyĽni:273
wygrane: 112 (41.03%), przegrane: 161 (58.97%)
SUMA:313
wygrane: 132 (42.17%), przegrane: 181 (57.83%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mateusz Chudzik (62.5%, 10/6)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maria Go¶ciniecka (70%, 7/3)Polityka prywatności Judostat.pl