Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
WSS Winner Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Kolista 17, 54-151 Wrocław
Aktualna liczba zawodników:79, w tym kobiet: 14 (17.72%), mężczyzn: 65 (82.28%)
Liczba zawodów:32
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 175 dni (2015 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:49
wygrane: 25 (51.02%), przegrane: 24 (48.98%)
MężczyĽni:284
wygrane: 117 (41.2%), przegrane: 167 (58.8%)
SUMA:333
wygrane: 142 (42.64%), przegrane: 191 (57.36%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mateusz Chudzik (62.5%, 10/6)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maria Go¶ciniecka (78.57%, 11/3)Polityka prywatności Judostat.pl