Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Ogólna 9, 01-702 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:40, w tym kobiet: 11 (27.5%), mężczyzn: 29 (72.5%)
Liczba zawodów:56
Czas udziału we współzawodnictwie:2 lat 222 dni (2016 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:88
wygrane: 42 (47.73%), przegrane: 46 (52.27%)
MężczyĽni:242
wygrane: 97 (40.08%), przegrane: 145 (59.92%)
SUMA:330
wygrane: 139 (42.12%), przegrane: 191 (57.88%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Davyd Trytiak (61.54%, 8/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Kowalewska (77.14%, 27/8)Polityka prywatności Judostat.pl