Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Team Superstar Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Sosnowa/Karwiany 40, 52-200 Wrocław
Aktualna liczba zawodników:14, w tym kobiet: 4 (28.57%), mężczyzn: 10 (71.43%)
Liczba zawodów:1
Czas udziału we współzawodnictwie:0 lat 1 dni (2017 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:13
wygrane: 6 (46.15%), przegrane: 7 (53.85%)
MężczyĽni:18
wygrane: 6 (33.33%), przegrane: 12 (66.67%)
SUMA:31
wygrane: 12 (38.71%), przegrane: 19 (61.29%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl