Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
PKS Katowice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
1968 0 0 1 0 0 0 0
1969 1 1 1 0 0 0 0
1970 0 1 1 0 0 0 0
1971 0 1 0 0 0 0 0
1972 0 2 0 0 0 0 0
1973 0 0 2 0 0 0 0
1974 2 2 1 0 1 0 0
1975 2 0 1 0 0 0 0
1976 0 0 3 0 0 0 0
1977 1 3 1 0 0 0 0
1978 1 0 3 0 0 0 0
1979 0 0 1 0 0 0 0
1980 0 1 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 1
1983 0 0 0 0 0 0 2
1984 1 0 0 0 0 0 1
1985 0 1 2 0 0 0 6
1986 1 0 0 0 0 0 1
1987 1 0 1 0 1 1 3
1988 2 1 2 0 0 0 0
1989 0 0 1 0 2 1 2
1990 0 0 2 0 0 1 5
1991 1 0 1 0 3 1 8
1992 1 0 1 0 4 2 14
1993 1 1 3 0 2 1 10
1994 0 1 2 0 3 3 4
1995 1 0 1 0 3 3 11
1996 0 4 8 0 4 4 14
1997 1 6 5 0 2 1 13
1998 1 2 3 0 2 0 6
1999 1 0 0 0 1 1 6
2000 1 0 0 0 1 1 0
2001 1 0 3 0 1 1 3
2002 2 0 1 0 0 0 1
RAZEM 23 27 51 0 30 21 111


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 5 6 6 0 9 5 31
Mistrzostwa Polski Młodzieży 4 3 5 0 3 6 20
Mistrzostwa Polski Juniorów 6 9 26 0 4 4 26
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 6 8 8 0 9 3 24
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 1 2 0 4 1 7
selekcyjne 1 0 4 0 1 2 3
RAZEM 23 27 51 0 30 21 111

Polityka prywatności Judostat.pl