Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Ry¶ Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:371, w tym kobiet: 66 (17.79%), mężczyzn: 305 (82.21%)
Liczba zawodów:454
Czas udziału we współzawodnictwie:23 lat 349 dni (1995 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:844
wygrane: 456 (54.03%), przegrane: 388 (45.97%)
MężczyĽni:5673
wygrane: 3298 (58.14%), przegrane: 2375 (41.86%)
SUMA:6517
wygrane: 3754 (57.6%), przegrane: 2763 (42.4%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maciej Bodnar (88.89%, 8/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewa Chrz±szcz (90.91%, 10/1)Polityka prywatności Judostat.pl