Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
AZS O¦ Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań
Aktualna liczba zawodników:419, w tym kobiet: 292 (69.69%), mężczyzn: 127 (30.31%)
Liczba zawodów:359
Czas udziału we współzawodnictwie:59 lat 75 dni (1963 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3376
wygrane: 1342 (39.75%), przegrane: 2034 (60.25%)
MężczyĽni:931
wygrane: 369 (39.63%), przegrane: 562 (60.37%)
SUMA:4307
wygrane: 1711 (39.73%), przegrane: 2596 (60.27%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mikołaj Schwartz (100%, 19/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michalina Skorupa (95.45%, 21/1)Polityka prywatności Judostat.pl