Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
GKS Czarni Bytom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Adres:ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom
Aktualna liczba zawodników:759, w tym kobiet: 232 (30.57%), mężczyzn: 527 (69.43%)
Liczba zawodów:449
Czas udziału we współzawodnictwie:52 lat 110 dni (1970 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:6253
wygrane: 3476 (55.59%), przegrane: 2777 (44.41%)
MężczyĽni:14105
wygrane: 7859 (55.72%), przegrane: 6246 (44.28%)
SUMA:20358
wygrane: 11335 (55.68%), przegrane: 9023 (44.32%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Przemysław Matyjaszek (91.3%, 252/24)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewa Konieczny (91.98%, 195/17)Polityka prywatności Judostat.pl