Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS-AWF Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:¦w. Rocha 9 skr. p. 6, 61-135 Poznań
Aktualna liczba zawodników:22, w tym kobiet: 9 (40.91%), mężczyzn: 13 (59.09%)
Liczba zawodów:47
Czas udziału we współzawodnictwie:19 lat 79 dni (2000 - 2020)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:100
wygrane: 36 (36%), przegrane: 64 (64%)
MężczyĽni:68
wygrane: 13 (19.12%), przegrane: 55 (80.88%)
SUMA:168
wygrane: 49 (29.17%), przegrane: 119 (70.83%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dawid Antoniewicz (30%, 3/7)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Rozalia Białaszyk (50%, 4/4)Polityka prywatności Judostat.pl