Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Adres:Orzepowicka 20B/40, 44-217 Rybnik
Aktualna liczba zawodników:9, w tym kobiet: 4 (44.44%), mężczyzn: 5 (55.56%)
Liczba zawodów:17
Czas udziału we współzawodnictwie:1 lat 355 dni (2016 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:61
wygrane: 32 (52.46%), przegrane: 29 (47.54%)
MężczyĽni:93
wygrane: 57 (61.29%), przegrane: 36 (38.71%)
SUMA:154
wygrane: 89 (57.79%), przegrane: 65 (42.21%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Piotr Kuczera (95.65%, 22/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Anna Borowska (84.21%, 16/3)Polityka prywatności Judostat.pl