Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13
Warszawa, 05.11.2016
 

III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -26 kg -30 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -52 kg -59 kg +59 kg

 kategoria: -42 kg
Ćwiartka A
 
Młynik Mikołaj (UKS Ronin-Team Warszawa)
Byczek Filip (UKS Feniks Bytom) Byczek F. 
Byczek F. 
Wernicki Maciej (UKS Ulisses Team Pruszków) Wernicki M. 
 
Lepianka B. 
Lepianka Bartosz (UKJ Lemur Warszawa)
  Lepianka B. 
Lepianka B. 
Sarnowski Igor (UKS Yoko Ząbki) Sarnowski I. 
 


Ćwiartka B
 
Baranowski Tymoteusz (UKJ Lemur Warszawa)
  Baranowski T. 
Zdanowski E. 
Zdanowski Eryk (Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew) Zdanowski E. 
 
Zdanowski E. 
Waćko Mateusz (UKS SameJudo )
  Waćko M. 
Waćko M. 
Nieswiec Kacper (UKS Feniks Bytom) Nieswiec K. 
 


Ćwiartka C
 
Drąg Stanisław (UKJ Ryś Warszawa)
  Drąg S. 
Drąg S. 
Wolski Konstanty (UKJ Champion Warszawa) Wolski K. 
 
Drąg S. 
Gos Igor (Sp 97 Warszawa)
  Gos I. 
Kowalewski K. 
Kowalewski Karol (UKJ Lemur Warszawa) Kowalewski K. 
 


Ćwiartka D
 
Wawrzonek Jakub (UKJ Lemur Warszawa)
  Wawrzonek J. 
Wawrzonek J. 
Filipek Maciej (KS Okami Łomianki) Filipek M. 
 
Wawrzonek J. 
Toporek Filip (UKS Feniks Bytom)
  Toporek F. 
Perliński I. 
Perliński Igor (UKS Judo Panda Warszawa) Perliński I. 
 


Repasaże
 
 
Sarnowski I. 
Sarnowski I.  Byczek F. 
Byczek F. 
Waćko M. 
 
Baranowski T. 
Baranowski T.  Waćko M. 
Waćko M.  Drąg S. 
Drąg S. 
 
Wolski K. 
Wolski K.  Kowalewski K. 
Kowalewski K. 
Perliński I. 
 
Filipek M. 
Filipek M.  Perliński I. 
Perliński I.  Lepianka B. 
Lepianka B. 


Półfinały / Finał
 
Lepianka B. 
Zdanowski E. 
Zdanowski E. 
Zdanowski E. 
Drąg S. 
Wawrzonek J. 
Wawrzonek J. 

Polityka prywatności Judostat.pl