Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grand Prix Seniorów
Gdańsk, 01-02.04.2000
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -57 kg
Ćwiartka A
 
Dobies Edyta (Bushi Toruń)
Świerszcz M. 
Świerszcz Małgorzata (KS Lublinianka Lublin)
Gołaszewska I. 
Gołaszewska Inga (UKS Narew Łapy)
Gołaszewska I. 
 


Ćwiartka B
 
Haręźlak Barbara (KS Gwardia Bielsko-Biała)
Machałek I. 
Machałek Iwona (AZS AWF Gdańsk)
Machałek I. 
Kaźmierczak Katarzyna (AZS OŚ Poznań)
Kaźmierczak K. 
 


Ćwiartka C
 
Chamela Anna (GKS Olimpia Grudziądz)
Badur K. 
Badur Katarzyna (MMKS Start Skierniewice)
Szafarkiewicz B. 
Szafarkiewicz Barbara (AZS OŚ Poznań)
Szafarkiewicz B. 
 


Ćwiartka D
 
Rogowska Agnieszka (UKJ Orzeł Warszawa)
Rogowska A. 
 
Adamczewska A. 
Adamczewska Anna (KS AZS-AWF Wrocław)
Adamczewska A. 
 


Repasaże
 
 
Świerszcz M. 
Świerszcz M. 
Świerszcz M. 
Haręźlak B. 
Haręźlak B. 
Kaźmierczak K. 
Świerszcz M. 
Szafarkiewicz B. 
 
Badur K. 
Badur K. 
Rogowska A. 
 
Rogowska A. 
Rogowska A. 
Machałek I. 
Machałek I. 


Półfinały / Finał
 
Gołaszewska I. 
Gołaszewska I. 
Machałek I. 
Gołaszewska I. 
Szafarkiewicz B. 
Adamczewska A. 
Adamczewska A. 

Polityka prywatności Judostat.pl